Tillbaka

Årsmöte i Hjälsta bygdegård, söndagen 19 mars 14:00 Örsundsbro

Adress: Hjälsta-Brunnsta 1 749 62 Örsundsbro

Som vanligt börjar vi med ett intressant föredrag.

Roger Elg, är landskapsarkitekt, universitetsadjunkt och forskare vid Sveriges lantbruksuniversitet, SLU, Ultuna. Han undervisar på landskapsarkitekt- och landskapsingenjörsprogrammen på institutionen för Stad och land. Roger har fokus på gestaltning och förvaltning av vegetation i stadsplanering samt hantering av vegetation i kulturhistoriska miljöer.  

Med utgångspunkt i sina yrkeserfarenheter kan Roger ge oss många bra idéer om hur vi kan utveckla våra trädgårdar. Hur vi planerar för en lättskött trädgård som vi kan utveckla successivt när vi får nya idéer och som samtidigt erbjuder biologisk mångfald  

Efter föredraget fortsätter vi med årsmötesförhandlingar, kaffe och lotteridragning.

Motioner till årsmötet lämnas till Kristin Kvist, Sparrsätra Lådö 30, 745 95 Enköping, [email protected]  senast lördagen den 19 februari 2023.

Anmälan till mötet senast måndagen den 13 mars till Ewa Lindberg, [email protected], 070-578 62 07

 

 

 
Landskap
Uppland

Fakta

  • Datum: 19 mar 2023
  • Adress: Hjälsta-Brunnsta 1