Tillbaka

Besök med guidning av trädgårdsmästare Martin Bofelt i Tycho Brahes rekonstruerade renässans-trädgård på Ven Sankt IBB

Adress: Landsvägen 260 13 Sankt IBB

Runt Tycho Brahes slott Uraniborg fanns en häpnadsväckande botanisk trädgård. Den var enligt renässansens symbolideal formad i kvadrater, trianglar och cirklar.

Tanken var att trädgården skulle återge Edens lustgård. Här odlades frukter och örter som senare användes i Tycho Brahes alkemiska medicinarbeten. 

När Tycho lämnade Ven förstördes anläggningen successivt. Från och med 1990-talet har den dock till viss del återuppstått genom att två fjärdedelar rekonstruerats. Bland annat har växter som man vet funnits i danska slotts- och klosterträdgårdar på 1500-talet planterats.

Idag består trädgården av två delar. En kvartil är planterad så som vi tror att trädgården en gång såg ut. Den andra kvartilen presenterar planteringar satta efter växternas medicinska funktion och användingsområden. 

Trädgårdens återskapande är genomfört i ett samarbete med Sveriges Lantbruksuniversitet i Alnarp

Resa över till Ven sker individuellt. Vi möts vid ingången till trädgården, mitt på ön vid kyrkan. Kom ihåg att boka plats med färjan på Ventrafiken i god tid. Resa med buss möjligt till hållplats 'Stjärneborg' från Bäckviken. Bussbiljett kan endast köpas i Skånetrafikens app, alt. på hemsida. Promenad längs Landsvägen från hamnen är 1,7 km och tar ca 25 minuter.

Landskap
Skåne

Fakta