Tillbaka

Besök hos Sandborgs Trädgård, Hyltingeö Stjärnhov

Adress: HYLTINGEÖ 646 96 Stjärnhov

Vi besöker Kenneth Nordlings fantastiska trädgård, med tillhörande gårdsbutik, ute på Hyltingeö söndag den 28 maj.

Kenneth var hos i slutet av mars och föreläste om hur man anlägger en perennrabatt. Nu fortsätter vi på samma tema och får en guidning i hans egen trädgård med fokus på perennrabatter.

Besöket börjar kl 11.00, men då det är ont om parkeringsplatser så försöker vi samåka så gott vi kan. Samling vid Lokstallet, Gnesta, kl 10.20 för att gruppera oss i bilar.Meddela oss om du ansluter längs vägen i Björnlunda respektive Stjärnhov.  Kommer du från annat håll finns möjlighet att parkera vid vägskälet från väg 57 för samåkning sista biten. Fika finns att köpa på plats.

För att få en uppskattning över hur många vi blir så vill vi gärna att du anmäler dig - via mail eller telefon/SMS till Ann. Kontaktuppgifter finns på vår föreningssida https://svensktradgard.se/tradgardsforeningar/ostra-sormlands-tradgardssallskap/

Varmt välkomna till ett besök i en inspirerande trädgård!

Landskap
Södermanland

Fakta