Hur vet jag om min hästgödsel är pyralidfri? Biotesta!

Fråga 

Jag tror att den hästgödsel jag använde i fjol innehöll pyralider för mina tomatplantor blev så konstiga. Vågar jag använda den i år, nu har den legat ytterligare ett år.

Svar

Det tar tid för pyralider att brytas ner och nedbrytningen är beroende av vilket ämne det är och vilken halveringstid det har, samt  den biologiska aktiviteten i komposten. Så svårt att ge något direkt svar men ju längre kompostering dess säkrare, men vi pratar flera år. Men du kan alltid testa hästgödselkomposten och andra produkter du misstänker kan vara kontaminerade genom att testa dessa på växter känsliga för pyralider.

Se information nedan om så kallad biotestning, ett utdrag ur nr 1 2022 av vår medlemstidning  Hemträdgården, där en artikel just handlar om problemet med pyralidrester i de organiska produkterna vi använder i våra odlingar och hur vi kan förhålla oss till problematiken. 

Biotesta för att se om den organiska produkten innehåller pyralider!

Genom att förodla känsliga växter med snabb utveckling, som bönor och ärter, med det substrat eller det organiska gödselmedlet man tänker använda, kan man själv detektera eventuella pyralidrester i egna, andras eller köpta produkter. Fröna sås i jord utan ingående pyralider t ex kan sand eller konstgödslad jord eller egen ”ren” jord användas. Förodla åtminstone fyra plantor/krukor, två till test och två som kontroll för säkrare bedömning. Ge dem likvärdiga och bra förhållande i avseende på fukt, ljus och temperatur.

När karaktärsblad utvecklats på plantorna är det dags att inleda biotestningen för hälften av plantorna. Nu tillsätts jorden/substratet/komposten som ska testas till krukan, ungefär en tredjedel av hela krukvolymen kan vara lämpligt att tillföra. För test av flytande gödselmedel inleds gödslingen enligt doseringsanvisningarna. Kontaminera inte kontrollplantorna genom att t ex använda samma vattenkanna där gödselmedlet blandas även till dessa. Det är små mängder pyralid som kan ge utslag. Redan efter en till två veckor kan man skönja om plantorna påverkas negativt, men låt testet pågå längre för säkerhets skull. Symptomen på förgiftning är att bladen börjar bukta sig, tillväxtpunkten skadas och tillväxten hämmas och skotten kan bli förvridna, medan kontrollplantorna ser normala ut.

Besvarad av Lise-Lotte Björkman 2022