Ht6 23 Canvas

Senaste numret av Hemträdgården

Nya numret av Hemträdgården landar i dagarna hos våra medlemmar. Vi önskar er härlig läsning om allt från vikten av att plantera träd, Chelsea Flower Show till trädgårdsspanarna som testat påsjordar. Det och mycket mer kan ni läsa om. Härlig läsning i vintertid.

Kort om innehållet i Hemträdgården 6

HEMTRÄDGÅRDENS SPANARE HAR UNDER ÅRET testat hur det är att odla i torvfri jord. Från att vi i landet har använt torv i stora mängder för uppvärmning, som odlingssubstrat och strömaterial, vill vi nu lämna detta ämne av fossilt ursprung. Torv är ett väldigt bra odlingssubstrat, stabilt, och kan hålla vatten och näring, men också förse rötterna med luft. Dessutom har det rätt färg, det ser ut som en bra matjord när vi fyller det i våra odlingskrukor.

MEN VAD SKA VI ERSÄTTA DET MED? I princip kan man ju odla i vad som helst bara det håller växternas rötter på plats och kan förse dem med vatten, näring och luft. Inom yrkesodlingen har växthusodlare sedan länge odlat i material som stenull och pimpsten, eller i rinnande vatten med någon form av stöd för växterna. Påsjordtillverkarna måste leta efter ersättningsmaterial för torven, ett material som är hyfsat homogent och finns i tillräcklig mängd för att räcka till som ersättning för all den odlingstorv vi använder i dag. Det ska dessutom vara billigt, stabilt och inte brytas ner eller vara aktivt så att det förbrukar näringen i påsen när det är förpackat. Rester från skogen har vi ju i stor mängd i landet, men en aspekt på att använda skogsråvara är att den ibland kan innehålla tungmetaller, beroende på varifrån skogsråvaran kommer, och sådant vill vi ju inte ha in i trädgården. Vi är i början av att använda torvfria jordar, snart bemästrar säkert både vi och jordtillverkarna att odla i och producera torvfri krukjord. Läs hela spaningsresultatet på nästa sida. Vad de torvfria jordarna som testats i spaningen innehåller kan ni också läsa om.

MED KUNSKAP OM HUR MAN KOMPOSTERAR kan vi ju själva tillverka vår odlingsjord. I princip allt som växer i trädgården går att ta tillvara, och ska inte behöva köras i väg, och med egen kompostering blir det till substrat att odla i. För att komposteringen också ska bli en process som inte bidrar till negativa klimatutsläpp av växthusgaser i form av metan och lustgas eller kväveförluster i form av ammoniakavgång till atmosfären, gäller det att hålla koll på förhållandet mellan kol och kväve i komposten. Har man komposterat ett tag känner man precis när processen fungerar. Men hur det går till förklaras i artikeln om kompostering på sid 32.

VI SOM HAR TRÄDGÅRD KAN FAKTISKT GÖRA ÄNNU MER för klimatet genom att plantera träd. Det är en skapande och kreativ process att utforma trädgården genom att plantera och på köpet utför vi en klimatgärning, då träd binder koldioxid när de växer. Vi skapar vi en svalare miljö i trädgården för varma dagar, en lugnare plats när det blåser och vid kraftiga regn hjälper träden till att motverka översvämning. Ja, det är många fördelar med att plantera träd. Låt er inspireras till att plantera mera och ta dessutom del av alla de fakta som talar för att öka trädplanteringen. Alla träd räknas, både kommunens och trädgårdarnas i tätorter. Se sid 34. Med detta nummer avslutar vi temat om klimatet och trädgården, men ämnet kommer vi ständigt att återkomma till.

VINTERN ÄR REDAN HÄR OCH VI NÄRMAR OSS JUL. Mycket i trädgården ligger stilla. Några artiklar för vinterläsning är den om det magiska äpplet på sid 22 och på sid 43 hittas en annan av julens frukter, dadeln. Tomas Lagerström avslutar trädgårdsåret och även artikelserien från hans trädgård. Ta även del av vårt julerbjudande på sid 20. Gå in på vår hemsida och beställ julklapparna där. Med önskan om en God jul och ett Gott nytt år

/Christina Säll, Chefredaktör Hemträdgården
Kontakta redaktionen

 

Bonusmaterial för medlemmar

Du som medlem har nu en unik möjlighet att ta del av presentationen av årets trädgårdsspaning, LIVE via Zoom. Trädgårdsrådgivare, Lise-Lotte Björkman, guidar oss genom resultatet den 11 december kl.18:30. Medlemskap och anmälan krävs för att ta del av livesändningen. Läs mer här.

 

Är du nyfiken på vår medlemstidning? Bli medlem och få Hemträdgården direkt hem till din brevlåda eller köp enstaka nummer via vår webbutik. Om du är medlem loggar du enkelt in och läser den digitalt här.