Istock barn med morot

Foto: iStock

Inget barn ska gå miste om livsviktig kunskap

Riksförbundet Svensk Trädgård har ett ständigt pågående arbete kring hur vi på bästa sätt kan sprida miljö- och klimatvänlig odlingsglädje, och samtidigt säkerställa överföring av odlingskunskap till framtida generationer. Vi är en ideell organisation med begränsade resurser, därför är din gåva extra viktig för oss! Läs mer om hur vår insamlingsverksamhet kontrolleras, granskas och vart pengarna går.

Kunskapsöverföring till kommande generationer

Att kunna odla är livsviktig kunskap som riskerar att försvinna. Därför är att överföra kunskapen om hur man odlar ekologisk till kommande generation för oss ett kall. Vi vill att fler barn och unga ska få möjlighet att lära sig om miljö, klimat och odling så att kunskapen som finns i vår hundraåriga organisation bevaras och överförs till kommande generationer. Vi anser det vara vår skyldighet att se till att framtida generationer inte går miste om livsviktig kunskap, som hur man odlar sin egen mat och värnar om miljön.

Stöd oss i vårt arbete!

Stöd oss gärna i vårt arbete genom att skänka ett bidrag till Riksförbundet Svensk Trädgårds barnprojekt Odla unga odlare. Det gör du lättast genom vårt 90-konto. Betala in valfritt bidrag på PG 900601-6 eller BG 9000601-6,Ange: Barnprojektet. Det går också bra att använda vår swish nedan. Vid gåvor över 500 kr får du ett tackkort och en liten present som tack för ditt bidrag.

Var en del av vår kunskapsspridning och ett lärande för livet - ge din gåva idag!

Läs mer om Odla unga odlare och vårt engagemang i skolan

90-konto - En kvalitetsgaranti

Riksförbundet Svensk Trädgård har ett 90-konto, dvs ett bank- och plusgironummer som börjar på 90. Det innebär att vi uppfyller de krav som Svensk Insamlingskontroll har formulerat för alla insamlingsorganisationer. För ideella organisationer som har 90-konto gäller att högst 25 procent av de totala intäkterna får användas för insamlingskostnader och administration. 90-konto - för ett tryggt givande!