Föreningarnas medlemsavgifter 2022

Här är 2022 års medlemsavgifterna hos alla förbundets föreningar listade. Under listan för medlemskap och familjemedlemskap hittar du en lista för dubbelt medlemskap, och under den utlandsmedlemskap. Sidan avläses bäst på större skärm (dator eller läsplatta).

Medlemskap - huvudmedlem i lokalföreningen och Riksförbundet Svensk Trädgård, betalar full avgift och får alla medlemsförmåner.

Familjemedlemskap - en familjemedlem som bor på samma adress som huvudmedlemmen. Betalar en reducerad avgift och har tillgång till alla medlemsförmåner, förutom Hemträdgården (som delas med huvudmedlemmen).

Dubbelt medlemskap - om du redan har ett huvudmedlemskap i en av riksförbundets lokalföreningar kan du gå med i en till lokalförening till en reducerad avgift.

Dubbelt familjemedlemskap - om du redan har ett familjemedlemskap i en av riksförbundets lokalföreningar kan du gå med i en till lokalförening till en reducerad avgift.

Utlandsmedlemskap - för medlemmar som bor utomlands.

Vill du hellre läsa eller ladda ner listorna som pdf, klickar du på länkarna nedan.

Klicka här för att få upp listan om medlemsavgifter i föreningarna

Klicka här för att få upp listan om dubbla medlemsavgifter i föreningarna.