Fullmäktige Matsal

Fullmäktige Foto: Sanna Friberg

Anmälan till fullmäktige 2024

De föreningar, samverkansgrupper och länsförbund som har fått mandat ska anmäla sig till mötet senast den 19 februari. Anmäl en delegat i taget via formuläret nedan.

Fullmäktige hålls den 20-21 april 2024 på hotell Tapetfabriken i Sickla utanför Stockholm. Mötet börjar kl 12.00 lördag den 20 april och avslutas runt kl 12.00 den 21 april. Det fins även möjlighet att medverka digitalt.

Riksförbundet bekostar fullmäktigeledamöternas, revisorns, valberedningens och föreslagna styrelseledamöters omkostnader i samband med mötet.

Du kan antingen boka din resa själv och fylla i en reseräkning som du får på mötet eller boka resa via Företagsresor i Umeå, www.foretagsresor.se, telefon 090-70 29 70. Svensk Trädgård faktureras då för resan. Vi ersätter billigaste möjliga resa.

Föreningar som inte får något mandat kan medverka som observatörer. Observatörer bekostar sin egen resa, uppehälle och mat. Kostnad för att medverka som observatör inklusive övernattning och mat är 2 000:- per person. Medverkan kommer att faktureras i efterhand. Ange vem som ska vara fakturamottagare under övrigt i din anmälan.

Anmälan till fullmäktige 2024

1. Ledamot


2. Mötesdetaljer


Meddela gärna när du förväntas ankomma hotellet, på ett ungefär.
3. Övrigt
Är det något övrigt vi behöver känna till? Eller har du en fråga?
4. Bekräftelse och medgivande