Åsa Wennström

Ledamot

Mitt namn är Åsa Wennström och jag bor i Uppsala. Jag har haft mitt trädgårdsintresse sedan ungdomen då jag gick en trädgårdsutbildning på Alnarp och var med i Mälardalens trädgårdsungdom på 1990-talet. I Uppsala TrädgårdsSällskap har jag varit aktiv i styrelsen sedan 2005 och som ordförande de senaste 8 åren. Jag har även god kunskap om Riksförbundet Svensk Trädgård då jag deltagit i fullmäktige ett flertal gånger samt i valberedningen under några år.

I mitt yrkesliv har jag arbetat som konsulent på SLU Info och redaktör på Bokförlaget Natur och Kultur med ansvar för facklitteratur inom de gröna näringarna. De senaste åren har jag jobbat som grundskollärare samt utbildat mig till Trädgårdsarkitekt med fokus på design av trädgårdar och pedagogiska utomhusmiljöer. Parallellt med det är jag även adjunkt vid Uppsala Universitet samt föreläser och skriver artiklar i olika trädgårdstidningar. 

Mitt bidrag som styrelsemedlem i Riksförbundet Svensk Trädgård, RST är att verka för en positiv medlemsutveckling i lokalföreningar och riksförbundet, stödja arbetet inom kansli och styrelse, bidra
med kunskap om design av gröna miljöer och en hållbar samhällsutveckling.

[email protected]