Hemträdgården 4/2023

69 kr

Läs om: Bergvallmor – de vackraste bland perenner, men svårodlade. Tobaksodling – småskaligt för hundra år sedan, ofta kvinnogöra. Odlingsjordens hälsa. Är vi redo för torvfria jordar? Trädgårdsbesök i Sörmland. Så odlas kvitten. Bästa tiden att plantera träd och buskar är nu.