Förskoleträdgården - särtryck

95 kr

Om förskolans utemiljö handlar ett inspirerande särtryck av artiklar i Hemträdgården 2007-2009. En förskolegård med plats för både vilda lekar och lugna hemligheter stimulerar barnens fysik och deras fantasi. Hur man kompletterar förskolegården så att den blir både plats och verktyg för kreativitet och utveckling. Praktiska exempel på hur man arbetar med natur och trädgård som tema och åskådliggör abstrakta begrepp som tidens gång och årstider. Författare är landskapsarkitekterna Kristina Hedvall-Larsson och Agneta Wendesten. 28 sidor.