Växtbiologi

125 kr

För att skapa en trädgård som är både estetisk tilltalande och där växterna utvecklas bra behövs kunskaper i växtbiologi, något som detta särtryck med artiklar ur Hemträdgården 2019-2021 ger. Växterna är levande väsen med behov som i stort liknar våra egna. Med hjälp av deras kroppsspråk kan man bl a läsa av om de står på fel plats, får fel skötsel och deras vatten- och näringsbehov. Särtrycket Växtbiologi ger även kunskap om växternas inkomster och utgifter, t ex vilken påverkan ljus och temperatur har, om växternas byggnad, t ex för att förstå hur ympning går till, om deras maskineri som behöver näring för sin uppbyggnad och om växthormoner som bl a styr frögroning och blominducering. Författare är Tom Ericsson, tidigare lärare och forskare på Sveriges lantbruksuniversitet, SLU. 52 sidor. (NY reviderad version 2021.)