Växter för torra lägen - särtryck

148 kr

Klimatförändringar pågår i världen, vilket gör att vissa delar får mer sommartorka än tidigare. Växtvalet i detta särtryck utgår från det torra läget.

Ett helt nytt särtryck som kommer ut till försäljning i december 2022. Leverans efter jul.

När det är dags att välja växter till sin trädgård kommer skaparglädjen fram. För sitt inre gör man sig en bild över hur det kommer att se ut. Kanske är det favoritväxterna man har i åtanke, men låt i stället platsen få bestämma växtvalet. En trädgård kan variera, alltifrån skuggiga och fuktiga till riktigt torra och solexponerade partier.

Kommer det inte någon nederbörd blir det inte något regnvatten att samla in. Kanske vill man inte använda kommunalt dricksvatten eller det egna brunnsvattnet, vårt viktigaste livsmedel, till att vattna med och kanske råder bevattningsförbud.

Särtrycket som är på 56 sidor grundar sig på artiklar hämtade ur tidningen Hemträdgården. Samtliga artiklar och är skrivna av Torsten Wallin och uppdaterade 2021-2022.
Torsten Wallin är landskapsarkitekt med över 30 års erfarenhet av planering och gestaltning av växtligheten i parker, bostadsområden och villaträdgårdar.