Växthantering - särtryck

95 kr

När man bygger en trädgård är växthantering och hur växtmaterialet används som byggstenar en viktig del. Vilka är byggstenarna, hur ser de ut och hur ska de hanteras? Vad det är som styr och påverkar om resultatet ska bli lyckat eller inte förklaras i särtrycket (28 sidor) Växthantering – från idé till verklighet ur Hemträdgården 2005. Författare är Tomas Lagerström, forskare och växtutvecklare SLU, Ultuna.