Beskära fruktträd gör man vid rätt tidpunkt och på rätt sätt

Foto: RST

Registrera och uppdatera kontaktuppgifter - för beskärare med Grönt kort

Här kan du som blivit certifierad för Grönt kort, registrera dina kontaktuppgifter, så att de blir synliga och sökbara i vår databas för fruktträdsbeskärare. Observera att kravet för att få exponering i databasen är att man är medlem i RST. Du får per automatik alla medlemsförmåner - medlemstidningen Hemträdgården och möjlighet att ringa våra trädgårdsrådgivare, rabatter och aktiviteter. Du visar samtidigt ditt stöd för vårt arbete i att främja trädgårdskultur, fritidsodling, och spridning av faktabaserad kunskap.

Fyll i dina uppgifter nedan. Skicka gärna med en eller flera bilder som representerar ditt företag. Skicka original, så beskär vi och anpassar för vår databas. Här kan du läsa mer om hur vi hanterar personuppgifter enligt GDPR

Är du inte redan medlem i RST kan du anmäla dig här. Har du frågor eller problem med formuläret går det bra att komma i kontakt med vår medlemsservice.

Kontaktuppgifter för databasen
Om du inte har en registrerad firma och företagsnamn, kan du skriva ditt namn här. Detta är rubriken på din sidan i databasen.
Har du en hemsida, alternativt Facebook- eller Instagramsida för kunder, kan du klistra in den här. Glöm inte http eller https framför.
Företagets fysiska hemvist
Fyll i länet som ditt företag i huvudsak är verksam i.
Beskriv ditt företag, om ni är flera, relevanta utbildningar och fortbildning, om försäkring finns. Hur ni arbetar, hur man kan tänka kring hjälp av bortforsling av material mm. Verksamhetsområdet omfattning, kanske något om säsongen.
Texten hamnar under kontaktinformation, och det kan vara praktiskt att ange hur det är enklast att få kontakt med dig/er - t ex ringa, maila, och tider.
Skicka med en bild eller flera som representerar ditt/ert företag, förslagsvis de som utför beskärningen, före-efter exempel, er logo.
Medgivande och bekräftelse