Bygg insektshotell och placera ut naturliga boplatser för solitärbin och andra viktiga pollinerare.

Bygg insektshotell och placera ut naturliga boplatser för solitärbin och andra viktiga pollinerare. Foto: Karina Brozinic/Grobar

Bygga bon och insektshotell

Viktiga pollinerare såväl tambin som solitärbin och humlor behöver boplatser. Där bor de antingen i stora samhällen eller ensamma. I bona lägger de ägg, där larverna växer upp och matas. Man kan köpa färdiga bon - insektsholkar och insektshotell, eller bygga egna med enkla medel. Det kan vara bra att känna till att olika arter föredrar olika boplatser, och med den kännedomen är det bra att erbjuda en större variation.

Pollinerarnas boplatser

Tambiet är ett gammalt husdjur. I dag hotas bisamhällena av en ny skadegörare, varroakvalstret, som blir allt vanligare. Därför behöver vi stödja både bina och biodlingen. Biodlare bör uppmuntras och gärna erbjudas att ha kupor i villa- och koloniområden. Samtidigt måste vi som komplement se till att det även finns humlor och andra bin i våra trädgårdar.

De solitära bina behöver ofta hjälp med boplatser, som – beroende på art – antingen kan vara i något lämpligt rörformat hål eller ett hål i lös torr sand eller liknande. Där kan de samla mat för sina yngel och lägga ett eller flera ägg.

  • Lämpliga ”trähål” kan åstadkommas genom att med borrmaskin borra horisontella hål 3–10 mm i diameter i trä på solig eller halvsolig plats. Man kan sätta upp en träbit lite skyddat på husväggen, på staket eller liknande och sedan borra hål av varierande diameter och djup. På våren kan det vara lämpligt att rensa ut hålen, när eventuella vinterhyresgäster lämnat hålen.

  • En annan modell är att göra en ram eller bunt med vasstrån och andra naturliga rör” med varierande diameter som är tilltäppta baktill. De kan sedan fästas horisontellt på varm skyddad plats.

  • Bon tillhörande ensamlevande bin och andra steklar ser man då och då intill soliga husväggar, i en liten södervänd sluttning med fin sand eller liknande. Det brukar vara lätt att åstadkomma en liknande miljö i trädgården exempelvis intill en husvägg. Det lösa materialet där bina gräver sina bohål bör vara minst en decimeter djupt.

Rörformade hål, t ex vasstrån med varierande diameter är bra boplatser för solitärbin. Hål som man borrat horisontellt in i träbitar är en annan variant.

Rörformade hål, t ex vasstrån med varierande diameter är bra boplatser för solitärbin. Hål som man borrat horisontellt in i träbitar är en annan variant. Foto: Illustration: Inger Ekrem

  • Det är svårare att gynna humlorna, som tycks nyckfullare i valet av boplatser. De kan ha bo i en kompost, stenmur eller en liten rishög. Ibland har de hittat ett hål i gräsmattan eller i stenpartiet som passat dem. Så håll utkik efter humlebon och försök lämna dem ifred.

  • Man kan även göra inflyttningsfärdiga humlebon. Det finns rekommendationer om både nedgrävda upp- och nedvända blomkrukor av lera och små lådor. Pröva gärna, men humlorna är ofta kräsnare än så. Några små ”skräprutor” där det är ostört och någorlunda torrt kan vara ett väl så bra alternativ.

  • Vildbin och humlor behöver även de skydd för vintern. De kan tänkas övervintra i många sorters skyddade skrymslen, som ihåliga träd, under takpannor, i stenmurar, fågelholkar, komposter etc. Så även sådana inslag i trädgården är viktiga. Om vi mister våra pollinatörer förlorar vi en stor del av trädgårdsodlingens tjusning och nytta! Släpp in bina i trädgårdarna!

Lästips:
”Humlor i Sverige” av Mossberg Cederberg, Bonnier Fakta 2012

Texten är från vårt Faktablad nr.23 och går att ladda ner som PDF.