Dra ner på höststädningen för den biologiska mångfaldens skull. Sätt dig istället och njut av hösten.

Dra ner på höststädningen för den biologiska mångfaldens skull. Sätt dig istället och njut av hösten. Foto: Maria/Unsplash

Höststäda lagom

Var inte för nitisk med att höststäda i rabatterna. Utnyttja naturtjänsterna och rensa bara bort det mest skräpiga. Den biologiska mångfalden och vissa växter behöver lite skydd under vintern. Läs om hur du får gratis och helt naturlig kompost.

Rensa lagom i perennrabatten, klipp bara bort det som behövs. Klipp inte ner perennerna förrän de är helt vissna. Klipper du ner medan de är gröna och vitala så kommer de inte lika starkt nästa år. Perenner mår bäst av att lämnas ifred. En avklippt stjälk kan bli ingång till röta, speciellt om den är ihålig.

Ryck aldrig upp gröna eller vissna perenner på hösten, ofta sitter perennens nya vilande bladknoppar vid basen på de gröna vissnande eller vissna växtdelarna och följer med upp eller skadas om de gamla växtdelarna rycks upp. Skär ner helt vissna perenner 5–10 cm över markytan.

Vissa perenner och gräs har ihåliga stjälkar. Om du klipper av dem på hösten, blir det lättare för vätan att tränga ner och skada plantan. Vissna blomställningar och ax kan ge mat åt fåglar, små insekter kan övervintra i fröställningarna.

Vissa perenner och gräs har ihåliga stjälkar. Om du klipper av dem på hösten, blir det lättare för vätan att tränga ner och skada plantan. Vissna blomställningar och ax kan ge mat åt fåglar, små insekter kan övervintra i fröställningarna, och vissa blomställningar kan t o m vara dekorativa. Foto: Joseph Sharp/Unsplash

Ansträng dig inte för mycket med att räfsa bort löven från gräsmattan. Låt ett litet lager ligga kvar och kör istället över dem med gräsklipparen. Maskarna tar hand om det och det blir mumma för gräsmattan. Det du ändå vill räfsa ihop kan läggas som skydd över känsliga perenner. Lövhögar blir övervintringsbon åt åtskilliga nyttodjur i trädgården.

Fallfrukt behöver man inte heller rensa bort allt. Låt nektardjuren få sig lite extra näring från de söta multnande frukterna, då inte finns så mycket annat att äta på inför vintern.

Igelkottar behöver material som höstlöv, för att bygga bon för övervintring. Höststäda inte för mycket, utan låt löven ligga kvar i buskagen.

Igelkottar behöver material som höstlöv, för att bygga bon för övervintring. Höststäda inte för mycket, utan låt löven ligga kvar i buskagen. Foto: Karina Brozinic/Grobar

Undantaget när du behöver vara noggrann med att städa, är om du har fått in svampsjukdomar vars livscykel är beroende av de nedfallna löv eller frukter. Då ska alla löv och fallfrukter avlägsnas och löven helst brännas, som ett steg i att försvåra för svampen att föröka sig.

Tänk på att alla växtrester som får ligga kvar i rabatten bryts ner med tiden och blir till naturligt näringsrik kompost. Utan onödiga transporter, gratis och helt utan ansträngning. Låt naturen ha sin gilla gång!