Städa inte för mycket på hösten. Kratta in löven i häckar och rabatter. De bryts ner och blir till organiskt material. Igelkottar och många insekter behöver löven för övervintring.

Städa inte för mycket på hösten. Kratta in löven i häckar och rabatter. De bryts ner och blir till organiskt material. Igelkottar och många insekter behöver löven för övervintring. Foto: Gaman Alice/Unsplash

Kratta inte bort löven – täck rabatter och gör lövkompost

Tänk efter vad galet det egentligen är – allt arbete i onödan med att räfsa ihop alla löv och all bilkörning för att frakta till återvinningen, för att sedan gå och köpa täckmaterial och kompostjord i affären. Sluta kratta – börja fatta att du har en skatt i löven! Här får du veta hur du bäst tar hand om höstlöven och hur du gör en lövkompost i trädgården eller i säck.

Räfsa eller inte räfsa löv från gräsmattan

Lite löv kan ligga kvar på gräsmattan, om du inte tycker att det är för fult. Smådjur som maskar och mikroorganismer kommer att bryta ner löven och föra ner dem i gräsmattan, där de förvandlas till näring. Om man kör över med gräsklipparen, så blir det mer finfördelat och det går fortare att bryta ner. På våren kan man kratta bort överskottet om man tycker att det ser skräpigt ut.

För tjocka lager löv är däremot skadligt för gräsmattan. Det bildar ett tätt lager som gör att ljus inte når ner till gräset, och det nya gräset har svårt att bryta igenom. Då kan du i stället räfsa ihop löven och använda dem enligt tipsen nedan. Läs mer om hur du sköter gräsmattan för att få den fin till nästa säsong här.

Löv på rabatten ett bra vinterskydd

Kratta ihop överskott av löv in i rabatter och under buskar. Där ger de skydd till perenner, rötter och mikroliv. Speciellt i södra Sverige ger lövtäckning vinterskydd som saknas när det är mer barmark än snö. Täck marken runt nyplanterade träd och buskar, och täck känsliga växter som rosor. Samla även ihop löv och använd som täckmaterial och isolering till växter i kruka, som ska övervintra utomhus.

Göra en lövkompost

Lövkomposter kan ta längre tid på sig att bli mull, eftersom löv innehåller mest kol. Det tar två till tre år innan den är färdig. Eklöv innehåller garvsyra och tar längst tid på sig att brytas ner. Jorden från en ren lövkompost är näringsfattig och kan användas till jordförbättring eller till egen såjord. Därför kan man i en lövkompost blanda olika löv tillsammans med kogödsel eller vattna med urin. Några spadar gödsel för en hög löv räcker. En lövkompost bryts ner snabbare om man varvar den med lite jord, och än snabbare om man först skadat löven – smulat eller klippt löven.

Ett snabbt sätt att göra kompost av löv är att köra över ett lövlager på gräsmattan med en gräsklippare som har uppsamlare. Då får man finfördelade löv och det kväverika gräsklippet på samma gång. Givetvis kan man även varva löv i den vanliga trädgårdskomposten.

Glöm inte att vattna igenom lövkomposten regelbundet. Låt den inte torka ut då avstannar nedbrytningsprocessen. Fukten gör att mikrolivet frodas.

Göra en lövkompost i säck över vintern:

  1. Räfsa ihop löv och lägg i plastsäckar. (Samlar man upp med gräsklippare går det snabbare och det blir finfördelat.)

  2. Vattna så att löven blir fuktiga.

  3. Stick några hål i botten så att överskottsvatten kan rinna ut.

  4. Bind ihop säcken och ställ i skugga, så att fuktigheten bibehålls.

  5. Lövkomposten kan användas som jordförbättring redan följande år. Låter man den stå ytterligare ett år är den i stort sett nedbruten, och kan då läggas på rabatter och planteringar.

Tips: Om man varvar med jord går nedbrytningen snabbare.

Igelkottar övervintrar i lövhögar – städa inte för ivrigt!


Låt löven vara för djurens skull

Städa inte för nitiskt på hösten! Många djur är beroende av löv för mat eller bomaterial. Allt ifrån igelkottar som snabbt blir allt färre och paddor till flera fjärilar och insekter övervintrar i nedfallna löv. Av samma anledning ska du inte heller elda upp löven på våren. Släng det på komposten i stället.