Plansch av äppelvecklare, Cydia pomonella, i olika stadier. Kartgallra göra det svårare för larverna att ta sig mellan frukterna.

Plansch av äppelvecklare, Cydia pomonella, i olika stadier. Kartgallra göra det svårare för larverna att ta sig mellan frukterna. Foto: Wikimedia Commons

Därför ska man kartgallra i fruktträden

Kart är de unga outvecklade frukterna. Om fruktträden har satt rikligt med kart är det bra att gallra vid den här tiden. Sitter frukterna för tätt får de inte utrymme att utvecklas till fullstora, saftiga frukter. Läs om fler fördelar med kartgallring och hur man gör.

Med fruktträd på tomten gäller det att gå några vändor varannan dag efter blomning, för att i god tid upptäcka eventuell ohyra och kunna agera direkt. På äpplen plockas larver av äppelspinnmal och kart som blivit angripna av äppelvecklaren. Då kan du även passa på att gallra fruktkarten. Fruktträd som mest behöver gallras är äpple, plommon och persika.

Fördelar med kartgallring:

  • Det blir större frukter när trädet inte bär så mycket frukt. Mer plats för de frukter som är kvar att utvecklas på, och trädet kan koncentrera sig på några färre frukter.

  • Frukterna nås av solen och får bättre färg om de inte trängs på grenarna. Då mognar de jämnare och blir söta och goda.

  • Kartgallring minskar risken för att grenarna ska tyngas av så mycket frukt att de bryts.

  • Glest mellan frukterna förebygger svampsjukdom och försvårar att t ex äppelvecklarens larver går från frukt till frukt. Det säger sig självt att svampsjukdom och larver lättare sprids om frukterna ligger i direkt kontakt med varandra.

  • Du får jämnare årsskördar. Lagom antal frukter på trädet ökar bildningen av blomknoppar (de bildas redan under sommaren) och därmed ökar chansen för bra fruktsättning nästa år. Kartgallring förebygger därför att du står med mycket frukt ett år och inga äpplen alls nästa år.

Bästa tiden att kartgallra

På våren några veckor efter blomning, när t ex äpplena har blivit stora som valnötter är det bra att gallra. Forskning har visat att kartgallringen måste ske tre till fyra veckor efter blomning för att ha den utjämnande effekten mellan årsskördarna.

Så här gallrar du fruktkart

Äpple gallras så att det blir ca fyra fingrars bredd mellan varje frukt. För sorter som blir riktigt stora kan du ta till en handsbredd mellan kvarsittande kart. Plommon kan sitta tätare. Då räcker det med två fingrars bredd mellan varje frukt.

Dra inte av karten. Då riskerar du att bryta av eller skada grenen, eller att fler kart än du önskar ryker med. Nyp istället till kring fruktskaftet och vrid av kartet. Kart som redan är angripna av larver och svamp brukar lossna lättare.

De bortgallrade karten kan du sedan kompostera. Låt dem inte ligga i ett tjockt lager, utan varva med annat växtmaterial.