Gräv en grop.  Slå ner stödpinnen innan trädet planteras för att inte skada några  rötter.

Gräv en grop. Slå ner stödpinnen innan trädet planteras för att inte skada några rötter. Foto: Henrik Bodin

Hösten en bra tid att plantera fruktträd

Hösten är en utmärkt tid för plantering av fruktträd. Läs på för att välja sort efter egna önskemål, så här års finns möjlighet att provsmaka olika sorter för att hitta rätt. Här berättar vi hur du planterar på bästa sätt.

Det finns många ordspråk som antyder att planterar man ett träd under sin livstid har man inte levt förgäves. Funderar man lite mer på det, så betyder det att planterar man ett träd är det inte för att kunna skörda frukt om ett år eller fem, för att sedan såga ner trädet efter femton år. Utan planterar man ett fruktträd är det för att man ska kunna börja skörda frukt om fem år och sedan fortsätta skörda under generationer i ytterligare kanske 100 år. Trädet man planterar ska dessutom vara en prydnad för området, kunna skänka skugga soliga dagar och dessutom vara en boplats för olika typer av småkryp framöver.

Att plantera ett fruktträd är alltså så mycket mer än att gräva en grop och sätta ner ett träd. Det här insåg man redan när Hemträdgården såg dagens ljus för 75 år sedan. I de första numren som kom ut stod det utförligt om hur man noga ska välja ut plats för sina fruktträd, vilken jord de trivs bäst i och hur man ska plantera rent praktiskt för ett lyckat resultat. Dessutom skrevs det en hel del om hur viktigt valet av grundstam och sort är för ett lyckat resultat.

Välj ut platsen för plantering av fruktträd.  Blanda upp den befintliga jorden med rikligt med organiskt material.

Välj ut platsen för plantering av fruktträd. Blanda upp den befintliga jorden med rikligt med organiskt material. Foto: Henrik Bodin

Plantera även för framtiden

Nu 75 år senare kan vi se resultatet i många trädgårdar och parker, gamla fina fruktträd som än i dag ger goda frukter. Så för att vi ska kunna lämna samma rika arv efter oss måste vi börja med att tänka till över platsen där trädet ska placeras. Är det en lerigare jord ska trädet planteras i en mer upphöjd bädd för att trivas riktigt bra och hålla sig friskare. Dessutom trivs äpple och päron bättre i leriga jordar. Är det en sandigare jord är det viktigt att jordförbättra med organiskt material i en större grop på minst 150 cm i diameter och 40 cm djupt. Vill man förbättra mer är det bättre att göra det på bredden i stället för på djupet. Organiskt material nergrävt för djupt i syrefattig miljö omvandlas av bakterier till gaser som är giftiga för växtrötterna. Plommon och körsbärsträd trivs bättre på sandigare jordar.

Dessutom trivs äpple och päron bättre i leriga jordar.

När det sedan gäller själva trädet så är det viktigt att välja rätt sort. Ta inte den sort som råkar vara lockvara i reklambladet som ligger i brevlådan, utan läs på. Vilka sorter mognar vid önskad tidpunkt och har de egenskaper man vill få? Bättre att beställa hem en önskad sort och vänta något år extra än att sätta fel sort och sedan behöva ympa in önskad sort, bara för att den sort man satte inte var god eller inte hade de egenskaper man ville ha.

När man väl får trädet är det önskvärt att det har en fin rak stam och tre välriktade grenar. Men skulle det nu inte vara så gör det inte så mycket, för med hjälp av uppbyggnadsbeskärning kan man alltid få ett fint träd.

Fyll på rikligt med vatten. Placera den minst utvecklade sidan mot söder. Bind trädet mot stödpålen.

Fyll på rikligt med vatten. Sätt ner trädet på läsidan av pinnen med tanke på vanligaste vindriktingen. Placera den minst utvecklade sidan mot söder. Bind trädet mot stödpålen, gärna med sadelgjord, som här, eller något som är brett och inte skaver in i stammen. Foto: Henrik Bodin

Så planterar man fruktträd

  1. Rent praktiskt vid planteringen går man tillväga på följande sätt. Börja med att välja ut platsen och gräva bort eventuell grässvål. Jordförbättra med organiskt material: egen kompost, barkmull eller kogödsel. Personligen snålar jag inte med organiskt material utan blandar ner 50–100 liter material i den befintliga jorden till en homogen massa i hela planteringsgropen.

  2. Sedan slås stödpålen ner som trädet kommer att bindas mot. Sätt stödet på den sida där det oftast blåser ifrån, så att trädet blåser från stödet. Sätter man stödet efteråt finns det risk att man skadar rötter eller grenar på det nysatta trädet.

  3. Gräv en grop för trädet. Packa till botten i gropen så trädet inte sjunker utan hamnar på rätt djup gentemot omgivande mark. Kontrollera rötterna på trädet. Är det ett barrotat träd klipps trasiga rötter bort. På ett krukodlat kontrolleras botten på rotklumpen så att rötterna inte har börjar snurra runt. Då vrids de ut eller klipps sönder.

  4. Placera trädet i gropen med den minst utvecklade sidan mot söder. Trädet kommer dra sig mot söder.
    Fyll på med hälften av jorden och trampa till. Kontrollera så att trädet står på rätt djup och rakt. Förädlingsstället ska hamna över mark när man är klar. Fyll upp gropen med vatten. När vattnet har sjunkit undan fylls resten av jorden på och trampas åt.

  5. Till sist binder man upp trädet med lämpligt bindmaterial vilket ska vara brett, så det inte skaver mot stammen. Ett bra alternativ är sadelgjord. Eventuellt utförs en beskärning i samband med planteringen om den inte redan är utförd. Gör gärna en vall runt trädet, så att det går att fylla på med minst 10 liter vatten direkt vid varje vattning. Trädet behöver vattnas under torrperioder de tre första åren. Barrotade träd planteras vår och höst medan krukodlade träd kan planteras hela säsongen.