Rosen 'Crown Princess Margareta' finns att köpa både som barrotad och krukodlad.

Rosen 'Crown Princess Margareta' finns att köpa både som barrotad och krukodlad. Foto: Karina Brozinic/Grobar

Plantera rosor – barrotade och krukodlade

Rosor köps krukodlade eller barrotade, båda typerna går att plantera på våren och hösten. I princip går det att plantera rosor under hela säsongen så länge det går att gräva, men i högre zoner längre upp i landet kan våren vara att föredra.

Är bästa planteringstiden för rosor våren eller hösten?

Rosor går att plantera i stort sett hela säsongen, utom i värsta värmeböljan på högsommaren, då de lätt torkar ut och får det kämpigt. Beställer man rosor från nätet brukar de levereras på våren eller hösten. Det är tidig vår och på hösten man stör rosorna minst. Att höstplantera har fördelarna med att rötterna kan fortsätta att växa och etablera sig inför vårstarten, samt att man slipper att vattna lika mycket. Jorden är även enkel att gräva. I nordligare breddgrader från zon 4 och uppåt, är vårplantering ändå att föredra, speciellt för barrotade rosor.

Plantera barrotade eller krukodlade rosor

Rosor säljs i kruka eller som barrotade plantor. Krukodlade rosor är precis som det låter – odlade i kruka och kommer med en etablerad rotklump och jord i krukan. De går att plantera under hela säsongen, så länge det inte är tjäle i marken. Barrotade innebär att plantorna levereras utan jord. De kan också planteras hela säsongen, men är känsligare och får inte torka ut. Dessa bör planteras så snart som möjligt efter inköp. Ibland kommer barrotade rosor även i en kruka med lite jord, och du märker att den är barrotad om jorden är lös och faller av direkt när du lyfter plantan. Hantera den då som en barrotad ros.

Rosor går bra att plantera i kruka, bara den är tillräckligt djup och man vattnar ordentligt. Rosen på stam heter 'Grace Standard'.

Rosor går bra att plantera i kruka, bara den är tillräckligt djup och man vattnar ordentligt. Rosen på stam heter 'Grace Standard'. Foto: Karina Brozinic/Grobar

Växtplats för rosor

Rosor trivs bäst i varma och soliga lägen. Det kan vara sol till halvskugga och inte för vindpinat (om det inte är förädlade namnsorter av vresros, Rosa rugosa, som klarar de tuffaste lägena och till och med kan stå på stränder). Plantera inte rosor för tätt då de vill ha cirkulerande luft. Följ råden för planteringsavstånd även om det ser glest ut i början. De växer till sig snabbt och fyller utrymmet. Fyll hellre upp med perenner och sommarblommor mellan och runt om vid fötterna. Det bör även vara minst 50 cm från en husvägg då det kan bli för torrt under takutsprånget, så kallad regnskugga. Tänk på att rosor kan få konkurrera om vattnet om de planteras nära törstiga träd som björk och pil.

Jord och jordförbättring för rosor

Rosor vill ha väldränerad och näringsrik jord, gärna mullrikt och fukthållande, för de gillar inte att torka ut. Jordlagret ska även vara djupt. Vildrosor, pimpinellrosor och vresrosor klarar lite grundare jordlager, men de flesta andra framtagna rossorter vill ha ett djup på minst 60 cm. Har det vuxit rosor på platsen tidigare, så kan finns det finnas risk för jordtrötthet, det vill säga att jorden utarmats på näringsämnen och att nematoder som är skadliga för rosor kan ha fått fäste. Misstänker du att det råder jordtrötthet och ser att tidigare rosor inte mått så bra, så kan du skicka in ett jordprov till analys för att få det bekräftat. Man behöver inte byta ut alla jorden, som ibland rekommenderas. Det går bra att blanda in organiskt material och man kan även låta tagetes växa mellan rosorna de första säsongerna, för de avsöndrar ett ämne som tar kål på nematoderna.

Oavsett om det vuxit rosor eller inte där tidigare, bör jorden förbättras för att skapa de bästa förutsättningarna för dina rosor. Rensa bort allt ogräs. Är jorden en hårt packad lerjord eller en näringsfattig sandjord, tillför man organiskt material t ex kompost, barkmull eller planteringsjord och gärna även färdigbrunnen stallgödsel. Är det okej matjord räcker det att tillföra organiskt material i ett lager på 10-15 cm, som myllas ner ytligt över hela rabatten. Organiskt material bryts ner och man bör tillsätta ett nytt lager varje år som marktäckning.

Rosor går att plantera både vår och höst, så länge det går att gräva i marken, men undvik när det är som varmast på högsommaren.

Plantera krukodlade rosor

Kontrollera så att rosen verkligen är krukodlad och inte barrotad. Det märker du om jorden är lös och trillar av från rötterna direkt när du lyfter i plantan. Behandla den i så fall som en barrotad ros. Krukodlade rosor behöver inte planteras direkt efter inköp, bara de får stå ljust och man vattnar dem ordentligt under tiden.

 1. Låt plantan stå i en hink och suga åt sig vatten någon timma före plantering.

 2. Gräv en grop. Den ska vara ca 50 cm bred. Måtta så att okuleringstället (den tjockare knölen där man förädlat rosen på en härdigare vildros) hamnar ca 10 cm under markytan. Är inte rosen okulerad, sätter du rosen någon cm under det ställe jorden når i krukan.

 3. Vattna i planteringsgropen.

 4. Lägg i rotklumpen. Fyll på med planteringsjord eller rosjord och tryck till. Det går bra att blanda i en näve benmjöl för långtidsverkande gödsel. Bygg inte en jordhög runt rosen, för då rinner vattnet bort när du vattnar.

 5. Vattna igenom ordentligt!

Plantera barrotade rosor

Hämta ut barrotade rosor så snabbt du kan från posten, om du beställt dem via nätet. De barrotade rosorna är oftast packade i fuktighetshållande material och grenarna är ibland doppade i vax för att skydda plantorna mot uttorkning. Vaxet försvinner av sig självt. Skaka av eventuellt packmaterial som sågspån, och låt rosorna stå och dra i ett kärl med vatten några timmar upp till ett dygn före plantering. De får inte torka ut! Hinner du inte plantera dem inom ett dygn, se till att du i alla fall kan rotslå dem (man ställer dem tillfälligt i en hink med jord).

Plantera barrotade rosor så här:

 1. Klipp in intorkade och skadade rötter. Är rötterna för långa så är det bättre att klippa in dem till ca 20 cm än att vika och snurra.

 2. Gräv en planteringsgrop som är minst 50 centimeter djup och ungefär lika bred. Förutsatt att jorden är förberedd innan.

 3. Måtta så att rosens okuleringsställe (den tjockare knölen under förgreningsstället där man ympat på en rossort på en härdigare rosstam) hamnar ca 10 cm under markytan. Detta för att skydda okuleringsstället mot vinterkyla och för att förhindra att det skjuter grenskott från den undre rosstammen.

 4. Vattna i gropen.

 5. Forma en liten jordkulle i botten så att rötterna kan spridas ut runt kullen. Blanda eventuellt in en näve benmjöl som långtidsverkande gödsel.

 6. Fyll på med jord ända upp och tryck till så att jorden får kontakt med rötterna. Se gärna till att jorden är aningen lägre i planteringsgropen istället för att det blir en upphöjd ås, för att vattnet inte ska rinna bort vid vattning.

 7. Genomvattna planteringen ordentligt!

Plantera rosor i kruka

Det går jättebra att ha rosor, speciellt småväxande rosor i kruka. På balkongen kan man ha svagväxande klätterrosor i kruka. Vad man ska tänka på är att det ska finns mycket plats för rötterna, speciellt på djupet. Blanda egen jord eller använd rosjord på påse om det är lättare. Även här ska man tänka på att okuleringsstället ska hamna under jord om det inte är en uppstammad ros.