Hur rensar man ogräs mellan plattorna effektivast?

Hur rensar man ogräs mellan plattorna effektivast? Foto: Karina Brozinic/Grobar

Rensa bort jobbigt gräs och ogräs mellan stenarna

Många brottas med att det växer gräs och ogräs mellan stenarna och plattorna. Det är otroligt tidsödande att för hand rensa flera gånger per säsong, och ogräsättika biter bara tillfälligt och inte på de svårare ogräsen. Oftast är det bäst att göra en rejäl insats och sedan jobba förebyggande.

Först och främst ska man fråga sig om man verkligen behöver ta bort gräset. Om det är bara gräs eller mossa kan det vara snyggt när gräset bäddar in stenarna. Det går att underhålla med gräsklippare eller trimmer. Man kan även fundera på om man vill rensa bort allt och istället plantera in tramparv, kryptimjan eller backtimjan. Det man vinner med att ha växtlighet mellan plattorna, är att det binder koldioxid mer än enbart hårdgjord yta. Regnvatten kan även lättare rinna ner i marken, istället för att belasta dagvattensystemet vid skyfall eller bidra till översvämning,

Metoder för att rensa ogräs mellan plattor

Minst arbete på lång sikt går det åt om man noggrant rensar bort gräset mellan stenarna. Bästa tiden att rensa är tidigt på våren när vårvätan fortfarande är kvar i marken. Då är det lättast att få upp gräsets rötter (grässvålen) ur jorden. Du får fråga dig vad som är enklare – ta upp plattorna eller rensa mellan. Om man inte känner för att lyfta på varje sten/platta, får man testa andra metoder.

Maskrosor är svårrensade mellan plattor då man måste få upp hela roten, annars växer de snart upp igen.

Maskrosor är svårrensade mellan plattor då man måste få upp hela roten, annars växer de snart upp igen. Foto: Karina Brozinic/Grobar

Rensjärn och stålborstar

Det finns bra specialanpassade rensjärn för handrensning mellan plattor. Stålborstar för plattrensning finns med skaft så man slipper att böja sig ner. Vill man inte rensa för hand, finns det elektriska redskap med stålborste att tillgå. Men var beredd på att får man inte upp rötterna, kan ogräset växa tillbaka snabbt. Stålborstar kan även skada själva plattorna, om man inte är försiktig.

Vill man slippa att rensa så ofta är det bättre att försöka komma åt rötterna ordentligt. När man drar upp rötterna luckras jorden upp, och bäddar för annat ogräs. Då kan det vara bra att krafsa bort organiskt material och jord ordentligt och fylla på med nytt stenmjöl. Högtryckstvätten kan vara behjälplig för att spola ur jord ur springorna. 

Ogräsbrännare med gasol eller elektrisk

Man kan bränna bort ogräset med flammor som kommer från gasol eller med hetta från el, s k termisk bekämpning. Men de måste användas på rätt sätt – ogräs ska bara svedas bort med gasolbrännare, inte brännas helt. Bränner du bort allt kommer det mycket snart tillbaka igen. Kör flamman över ogräset i 3–4 sekunder. Då krullar de gröna bladen ihop sig och cellväggarna skadas. Sedan kommer växten att lägga en massa energi på att dra upp vatten till de svedda bladen, vilket tar kål på de flesta ogräsväxter efter några dagar. Metoden bör upprepas efter några dagar, och några gånger för att besvärligare ogräs som t ex maskrosor ska dö, och sedan igen när nytt ogräs uppkommer. Gasolbrännare ska även behandlas försiktigt, då det föreligger brandfara. Ha en brandfilt eller vatten nära till hands, när du hanterar den, och undvik dem helt när det råder torka.

Den elektriska ogräsbrännaren har de fördelarna att man slipper byta ut gasoltanken, de är lättare att bära runt, brandfaran lägre och de är billigare. Elektrisk ogräsbrännare bränner inte ogräset med en flamma, utan genererar luft på flera hundra grader, som ger ogräset en så kallad termisk chock som spränger cellerna inifrån. Även här ska man inte försöka få bort allt ovanjordligt, utan bara kör över i några sekunder. Växterna torkar in efter några dagar, och man får ofta upprepa behandlingen.

Ogräs mellan stenar och plattor kan se ovårdat ut. Det är tidsödande att rensa dem för hand flera gånger per säsong.

Ogräs mellan stenar och plattor kan se ovårdat ut. Det är tidsödande att rensa dem för hand flera gånger per säsong. Foto: Karina Brozinic/Grobar

Ogräsättika och pelargonsyra

Ogräsättika är syra som löser upp växter. Det anses vara en lågriskprodukt. Några ogräsbekämpningsprodukter har pelargonsyra (fettsyror) som verksamt ämne. Men helt ofarligt är det inte, eftersom syror är skadligt för mikroorganismer och daggmaskar. Ogräsättika kan även missfärga betongplattor, kalksten och laka ur marken eftersom de löser upp kalk och mineraler. Såna här ogräsmedel som man sprutar ut, är inte heller så effektiva på rotogräs. 

Förhinda att ogräs etablerar sig mellan stenarna

Efter rensning kan man fylla skarvarna med stenmjöl eller fogsand. Fogsand består av kantiga sandkorn, som i motsats till runda korn packas ihop till en fast, ogenomtränglig fog när den komprimeras. Det finns speciell fogsand, som innehåller basiskt ogräshämmande ämnen. Stenmjöl och fogsand borstas ut över den hårdgjorda ytan, tills det fyllt alla mellanrummen. Man kan vattna för att det ska sjunka ner ordentligt.