Vaxtskydd

Foto: Unsplasch

Växtskydd - förr och nu

Mycket av det står att läsa i gamla utgåvor av Hemträdgården stämmer fortfarande, men på en punkt skiljer sig dåtida råd och rekommendationer från dagens och det är när det kommer till växtskyddet.

Artikeln är från Hemträdgården nr.6/2015

Här kan du läsa hela artikeln Växtskydd - förr och nu som PDF!