Solhatt med insekter

Foto: Lise-Lotte Björkman

Växtskyddsmedel med begränsad risk

Växtskyddsmedel, som bedöms ha låga risker för människors hälsa och miljön är undantagna från förbudet mot användning av växtskyddsmedel på skolgårdar, parker och privatträdgårdar, som trädde i kraft 1 oktober 2021. Jordbruksverket har listat medel och preparat, som även privatpersoner kan köpa och använda.

Bland växtskyddsmedlen med begränsad risk finns ämnen mot skadegörare, som insekter och kvalster, ämnen mot ogräs, avskräckande ämnen mot hjortdjur och tillväxtreglerande ämnen. Det finns även verksamma ämnen som är mikroorganismer. Preparat i Klass 2 L får endast behöriga använda men Klass 3 preparat får även privatpersoner använda enligt givna föreskrifter. 

Här kommer du till Jordbruksverkets lista! 

Tillåtna växtskyddsmedel - lista från Jordbruksverket

Det är kemikalieinspektionen som godkänner växtskyddsmedlen och här kan du ta del av deras råd om användandet av växtskyddsmedel:

Växtskyddsmedel - information till allmänheten från Kemikalieinspektionen