Vintergröna, Vinca minor håller vad den lovar, och kryper runt med sitt vackra friskt gröna bladverk året om.

Vintergröna Vinca minor håller vad den lovar, och kryper runt med sitt vackra friskt gröna bladverk året om. Foto: Karina Brozinic/Grobar

Marktäckande perennerna för skugga och halvskugga

Marktäckande perenner är mycket användbara i trädgården, för slippa bar mark och kala ytor. De bästa bildar tjock lättskött mattor, som håller undan ogräsen. Några sorter är till och med vintergröna.

Vad betecknas som marktäckande perenner?

Marktäckare är tuffa, lågvuxna perenner som sprids genom att skicka ut rotlöpare. På detta sätt bildar de snabbt en vacker liten lättskött matta. Fleråriga marktäckare är idealiska att plantera under träd och buskar. En stor fördel är att deras täta växtsätt gör det väldigt svårt för ogräs att etablera sig.

Så kommer du igång att plantera marktäckare

Perenner med marktäckande egenskaper finns i ett brett sortiment av sorter och färger. Det går att anlägga med marktäckare under hela växtsäsongen, men på våren har man bäst försprång på ogräsen och plantorna har som mest växtkraft. Innan man planterar dem bör man börja med att avlägsna alla ogräs som redan växer på platsen. Var noga! Då slipper du besväret att rensa under tiden som de nyplanterade marktäckarna etablerar sig och växer ihop till en tät matta.

Bladen är oftast prickiga på lungörten, och blommor finns i vitt, rosa och blått.

Bladen är oftast prickiga på lungörten, och blommor finns i vitt, rosa och blått. Foto: Karina Brozinic/Grobar

Förbättra den befintliga jorden genom att blanda i ett tjockt lager kompost eller genombrunnen kogödsel. Detta ger perennerna en bra start och rötterna får en mullrik lättgenomtränglig jord, så att de kan sprida sig effektivt. Följ riktlinjer för planteringsavstånd. Vattna noga medan plantorna etablerar sig, speciellt på våren när det är extra torrt och träden inte fått sitt skuggande bladverk än.

Tips: Vill du ha en tätare matta snabbare kan du sätta plantorna tätare. En matta blir intressantare om man bryter av med små grupperingar av t ex ormbunke eller hosta. Hasselört tar tid på sig att bli etablerad, så där kan man gott plantera tätare tills den kommit igång.

Skötsel av marktäckare

Det är väldigt enkelt att underhålla och sköta marktäckande perenner om man valt rätt för läget. Om växterna börjar spridas mer än vad man vill, gräver man bara bort de yttersta. De förökar sig själva, så man behöver inte tänka på föryngring. Men skulle det uppstå döda ytor av någon anledning, är det bara att förbättra jorden lite och plantera in några nya plantor. Att applicera gödsel några gånger om året är också en bra idé, särskilt för blommande sorter.

Otroligt näpna blommor och blad på spetsmössan 'Spring Symphony', En marktäckande perenn, för halvskugga.

Otroligt näpna blommor och blad på spetsmössan 'Spring Symphony', En marktäckande perenn, för halvskugga. Foto: Karina Brozinic/Grobar

Vintergröna marktäckande perenner

Många väljer vintergröna eller städsegröna marktäckare, eftersom de kan avnjutas året runt. En av de populäraste är skuggröna, Pachysandra terminalis. Denna perenn producerar även charmiga, små vita blommor i mars – april. En annan vanlig marktäckare är waldsteinia W. ternata, en väldigt härdig städsegrön perenn som får vackra gula blommor på våren. Växten vintergröna, Vinca minor håller vad den lovar, och kryper runt med sitt vackra friskt gröna bladverk året om. Den får sina typiska blå blommor på våren, men kan ofta ge ytterligare en blomning under sommaren. Även vitblommande och lila sorter finns. Stor vintergröna, V. major är den större arten. Gräset storfryle, Luzula sylvatica får riktigt täta och näst intill ogenomträngliga mattor för ogräs. Amerikanskt hönsbär, Cornus canadensis är delvist vintergrön, liksom krypflox, Phlox stolonifera.

Storfryle, Luzula sylvatica 'Marginata', ett perent gräs för skugga, med vintergrönt bladverk.

Storfryle, Luzula sylvatica 'Marginata', ett perent gräs för skugga, med vintergrönt bladverk. Foto: Karina Brozinic/Grobar

Vintergröna marktäckande perenner för skugga:

 • Amerikanskt hönsbär, Cornus canadensis
 • Krypflox, Phlox stolonifera
 • Skuggröna, Pachysandra terminalis
 • Storfryle, Luzula sylvatica
 • Stor vintergröna, V. major
 • Vintergröna, Vinca minor
 • Waldsteinia, W. ternata

Marktäckarna som inte är vintergröna

En perenn som dör tillbaka under vintern förlorar sitt bladverk under en del av året. Även om detta innebär att marken är synlig under vintermånaderna, skänker dessa marktäckare desto mer fägring i trädgården under de andra årstiderna. Har man besvär med rotogräs, kan ändå de städsegröna marktäckarna vara att föredra, då ogräsen inte hinner få en chans till försprång på våren. 

Brokig kirskål 'Variegatum' lyser upp en skuggig plats. Den är inte lika starkväxande som vanlig kirskål.

Brokig kirskål 'Variegatum' lyser upp en skuggig plats. Den är inte lika starkväxande som vanlig kirskål. Foto: Karina Brozinic/Grobar

Marktäckande perenner för lätt skugga:

 • Allåkerbär, Rubus arcticus subsp. x stellarcticus
 • Alunrot, Heuchera
 • Astilbe, Astilbe
 • Bergenia, Bergenia
 • Brokig kirskål, Aegopodium podagraria 'Variegatum'
 • Brunört, Prunella
 • Hasselört, Asarum europaeum
 • Hönsbär, Cornus suesica
 • Jordreva, Glechoma hederacera
 • Jättedaggkåpa, Alchemilla mollis
 • Kaukasisk förgätmigej, Brunnera macrophylla
 • Kinesisk kämpestarr, Carex siderosticta
 • Krypflox, Phlox stolonifera
 • Liljekonvalj, Convallaria majalis
 • Lungört, Pulmonaria
 • Lönnbräcka, Mukdenia rossii
 • Mossflox,Phlox subulata
 • Murreva, Cymbalaria majalis
 • Myskmadra, Galium odoratum
 • Nävor som brunnäva, Geranium phaeum, flocknäva, G. macrorrhizum, liten flocknäva, G. cantabrigiense
 • Ormrot, Bistorta
 • Ormöga, Omphalodes verna
 • Penningblad, Lysimachia
 • Plister som - vitplister Lamium album, gulplister, L. galeobdolon, rosenplister, L. maculatum
 • Revsuga, Ajuga reptans
 • Skogsviol, Viola riviniana
 • Skuggbräcka, Saxifraxa umbrosa och Porslinbräckan, S. x urbium
 • Sockblomma, Epimedium
 • Spetsmössa Tiarella
 • Storfryle, Luzula sylvatica och Silverfryle, L. nivea
 • Stor vintergröna, V. major
 • Vintergröna, Vinca minor
 • Vårsköna, Claytonia sibirica
 • Waldsteinia, Waldsteinia ternata

För lätt skugga med färgglada blommor eller bladverk:

 • Allåkerbär, Rubus arcticus subsp. x stellarcticus
 • Alunrot, Heuchera
 • Astilbe, Astilbe
 • Bergenia, Bergenia (höstfärger)
 • Brunört, Prunella
 • Kaukasisk förgätmigej, Brunnera macrophylla
 • Krypflox, Phlox stolonifera
 • Lungört, Pulmonaria
 • Lönnbräcka, Mukdenia rossii (höstfärger)
 • Mossflox,Phlox subulata
 • Nävor som brunnäva, Geranium phaeum, flocknäva, G. macrorrhizum, liten flocknäva, G. cantabrigiense
 • Ormrot, Bistorta
 • Plister som - vitplister Lamium album, gulplister, L. galeobdolon, rosenplister, L. maculatum
 • Revsuga, Ajuga reptans
 • Skuggbräcka, Saxifraxa umbrosa och Porslinbräckan, S. x urbium
 • Sockblomma, Epimedium
 • Spetsmössa Tiarella
 • Stor vintergröna, V. major
 • Vintergröna, Vinca minor
Alunrot, Heuchera, är bra marktäckare och kantväxter för skuggiga lägen, och finns i en stor variation av bladfärger.

Alunrot, Heuchera, är bra marktäckare och kantväxter för skuggiga lägen, och finns i en stor variation av bladfärger. Foto: Karina Brozinic/Grobar

Önskar du andra färger än grönt på bladverket finns det att välja på en mängd namnsorter bland alunrot, Heuchera och sockblomma, Epimedium. Har du ett riktigt mörkt hörn kan marktäckare med vita blommor, som vintergröna 'Alba' eller ormöga 'Alba' lysa upp. Eller ännu hellre de med vitbrokiga blad, lungört, Pulmonaria, brokig kirskål, Aegopodium podagraria 'Variegatum' eller brokbladig revsuga 'Burgundy Glow' och brokig kirskål. En storfavorit och stor variation av vackra möntertäckningar på bladen är kaukasisk förgätmigej, Brunnera macrophylla.

Allåkerbär, Rubus arcticus subsp. x stellarcticus. Trivs i både soliga och lätt skuggiga lägen och kan med fördel planteras under amerikanska blåbärsbuskar. Blommar med rosaröda, doftande blommor. För att få frukt behöver de pollineras och planteras tillsammans med minst en annan sort, exempelvis 'Anna', 'Linda', 'Sofie' eller 'Beata'. Amerikanskt hönsbär, Cornus canadensis och den inhemska arten hönsbär, Cornus suesica, får båda vita blommor på våren och röda ätliga bär på hösten.

Marktäckande perenner för skugga:

 • Alunrot, Heuchera
 • Astilbe, Astilbe
 • Hasselört, Asarum europaeum
 • Kaukasisk förgätmigej, Brunnera macrophylla
 • Krypflox, Phlox stolonifera
 • Lungört, Pulmonaria
 • Lönnbräcka, Mukdenia rossii
 • Myskmadra, Galium odoratum
 • Nävor som brunnäva, Geranium phaeum, flocknäva, G. macrorrhizum, liten flocknäva, G. cantabrigiense
 • Ormöga, Omphalodes verna
 • Plister som - vitplister Lamium album, gulplister, L. galeobdolon, rosenplister, L. maculatum
 • Skuggbräcka, Saxifraxa umbrosa och Porslinbräckan, S. x urbium
 • Sockblomma, Epimedium
 • Spetsmössa Tiarella
 • Storfryle, Luzula sylvatica och Silverfryle, L. nivea
 • Stor vintergröna, V. major
 • Vintergröna, Vinca minor
 • Vårsköna, Claytonia sibirica
 • Waldsteinia, Waldsteinia ternata

Marktäckande för skugga med färgrika blommor eller blad:

 • Alunrot, Heuchera
 • Astilbe, Astilbe
 • Kaukasisk förgätmigej, Brunnera macrophylla
 • Krypflox, Phlox stolonifera
 • Lungört, Pulmonaria
 • Lönnbräcka, Mukdenia rossii (höstfärger)
 • Nävor som brunnäva, Geranium phaeum, flocknäva, G. macrorrhizum, liten flocknäva, G. cantabrigiense
 • Plister som - vitplister Lamium album, gulplister, L. galeobdolon, rosenplister, L. maculatum
 • Skuggbräcka, Saxifraxa umbrosa och Porslinbräckan, S. x urbium
 • Sockblomma, Epimedium
 • Spetsmössa Tiarella
 • Stor vintergröna, V. major
 • Vintergröna, Vinca minor