Gödsla rätt - rätt mängd, tid och rätt gödsel - kogödsel är bra.

Foto: Flash Dantz/Unsplash

Gödsla rätt – så grundgödslar du på våren

Fröpåsarna frestar med svällande kålhuvuden, krispig sallat och frodig mangold. Men för att utvecklas väl måste grönsakerna få tillräckligt med näring. När jorden reder sig är det dags att grundgödsla.

Grundgödsling ger bra start

Varje gång vi skördar och äter upp våra hemodlade grönsaker förs näring bort från jorden. I bästa fall hamnar en del rester i komposten och lite näring återförs till trädgården. Men i köksväxtlandet behöver jordens förråd fyllas på genom grundgödsling varje vår innan det är dags att så eller plantera. Näringskrävande växter behöver gödslas även under själva växtsäsongen. Det kallas över-, underhålls- eller sommargödsling.

Man gödslar jorden inte växterna

Gödsel som innehåller organiskt material tillför näring och förbättrar jordstrukturen. Men för att växterna ska kunna tillgodogöra sig näringen måste det organiska materialet först brytas ned av bakterierna och svamparna i jorden. Ju mer organiskt material desto bättre fart blir det på mikroorganismerna och mängden tillgängliga växtnäringsämnen ökar.

En del näring frigörs under samma år gödseln läggs på, en del först säsongen därpå. Genom att lägga på gödsel med organiskt ursprung får vi en ”levande” jord som är bördig och i sig själv förmår leverera näring till växterna. Därför säger man ibland att det gäller att ”gödsla jorden, inte växterna”. För att behålla sin bördighet måste jorden regelbundet gödslas och förbättras med organiskt material, som håller mikroorganismerna i gång.

Stallgödsel är bra för kökslandet

Som grundgödsling passar stallgödsel från alla djur utom höns. (Hönsgödsel är kväverik och snabbverkande, och används främst som övergödsling under odlingssäsongen.) Använd komposterad stallgödsel, då minskar risken för att kväve fastläggs i marken och att växterna får brist. Det gäller särskilt om gödseln är strörik.

Komposterad kogödsel finns att köpa i trädgårdshandeln. Får du tag i någon färsk stallgödsel kan den behöva ligga en tid och förmultna. Lägg i så fall högen på ett lager löv eller halm och täck med löv, halm eller plast som skydd mot regn, men det får inte bli lufttätt.

Som alternativ till stallgödsel finns andra gödselmedel, dels av organiskt ursprung, dels organiska med tillsats av något konstgödselmedel (blandgödselmedel). Det kan vara restprodukter från slakteri (blod-, ben- och hornmjöl), sockertillverkning (Pokon bio-näring), socker- och ölframställning (Florina trädgårdsgödsel) och massaproduktion (Bio-Bact), algmjöl och tångextrakt. Dessutom finns många specialgödselmedel anpassade för särskilda växtslag. KRAV-märkta förpackningar innebär att gödseln är framställd enligt ekologiskt godkända principer.

Kompost är framför allt ett jordförbättringsmedel, men hushållskompost blandad med någon annan gödsel kan också användas till grundgödsling.

Gödsling på våren minskar näringsläckage

Genom att grundgödsla på våren utnyttjas växtnäringen bäst. Då finns näringen i jorden när växterna behöver den och risken att den ska läcka till åar och sjöar är liten. När jorden reder sig kan den bearbetas och grundgödslas utan att strukturen förstörs. Gödseln ska bara myllas ner i jorden på våren. Väl förmultnad stallgödsel och övriga organiska gödsel- och blandgödselmedel som sprids jämnt och myllas ner ordentligt kan tillföras några dagar före sådd.

Hur mycket gödsel ska man lägga på?

Mängden gödsel man ska tillföra beror på hur näringsrik jorden är och vad man ska odla. Det växtslag som vuxit på platsen året före har också betydelse. Ett riktvärde för stallgödsel är 4–8 liter komposterad gödsel per m2. För övriga gödselmedel, följ anvisningarna på förpackningen.
Bästa sättet att ta reda på näringstillståndet i jorden är att låta göra en jordanalys. Den ger svar på innehåll av de vanligaste näringsämnena, pH, mullhalt och ledningstal. Kontaktuppgifter till analyslaboratorier får man googla efter, och priset varierar.

Odla egen gödsel - gröngödsling

Gröngödslingsväxter odlar man för att förbättra jorden. Färdiga fröblandningar finns att köpa i trädgårdsfackhandeln och de passar bra att odla på en ruta i köksväxtlandet. Så blandningen på våren, slå eventuellt av grönmassan några gånger och bruka ned resterna sent på hösten. Det blir ett bra tillskott av organiskt material vars näring kommer efterföljande växtslag tillgodo.

Läs mer om Gröngödsling i Riksförbundet Svensk Trädgårds faktablad nr 7, Gröngödsling.

Artikeln har tidigare publicerats i Hemträdgården nr.2/1999