Vresrosen ’Thérèse Bugnet’

Vresrosen ’Thérèse Bugnet’. Foto: Ann-Catrin Thor

Är alla vresrosor invasiva?

Ska man undvika alla vresrosor frågade en av våra medlemmar. Här ser du rådgivarnas svar.

FRÅGA: Jag undrar om det här med att vresrosen, Rosa rugosa, tar överhanden i vår flora på vissa ställen, stämmer det? Gäller det då alla R. rugosa, även namnsorter eller bara rena arten? Ska man undvika att odla arten, Rugosa-Gruppen och sorter, eller är det bara Rosa rugosa man ska undvika?

 

Vresrosen ’Louise Bugnet’

Vresrosen ’Louise Bugnet’ Foto: Ann-Catrin Thor

Rosförädlaren och författaren Georges Bugnet, utvandrad från Frankrike, bodde större delen av sitt liv i delstaten Alberta, Kanada. Hans växtförädlingsarbete inriktade sig på härdiga växter för det kanadensiska klimatet. Rosförädling höll honom sysselsatt i 25 år. Ett av hans nio barn, Louise, och hans syster Thérèse fick ge namn åt dessa två mycket populära rossorter.

 

SVAR: Här ska du inte vara orolig, tycker jag. Fortsätt att plantera vresrosor. Om du bor i södra och mellersta Sverige bör du undvika att plantera den rena arten av Rosa rugosa, vresros, eftersom den under gynnsamma förhållanden förvildar sig och tränger undan andra arter i naturen. Det är alltså en skillnad mellan natur och trädgård i detta fall och vresrosen kan uppträda invasivt i naturen på platser där den trivs. Att trädgårdsarter ”tar över” natur kan ske lite här och var och en kollega tycker t ex att silverbuske med sin rotskott vanligast planterade vresrosorna i svenska trädgårdar är sorterna ’Hansa’, kanske även ’Moje Hammarberg’ och ’Blanc Double de Coubert’. 

Andra trevliga nyare rugosahybrider är ’Louise Bugnet’ och ’Thérèse Bugnet’ som ni säkert redan hört talas om och som ni såklart ska plantera där det finns plats i er trädgård!
På Naturvårdsverkets och Artdatabankens hemsidor finns mer upplysning kring främmande och invasiva arter samt i webportalen Nobanis för nya arter för hela norra Europa.

Utdrag ur Rådgivarna i Hemträdgården nr.5/2015