Damm Vykort

Invasiva dammväxter Foto: Illustration: Lizzie Harper

Invasiva dammväxter att ha koll på

När damm- och akvarieväxter sprider sig ut i naturen kan det få förödande effekter på våra sjöar och vattendrag.

Invasiva dammväxter Fritidsodlingens Riksorganisation, FOR, har skapat utförlig information om de invasiva dammväxterna. De har listat några av de mest problematiska dammväxterna. Läs vidare här 

Ta del av FORs material och öka din kunskap

Det är med ökad kunskap som vi kan minska spridningen och ta gemensamt grepp om de utmaningar vi står inför med invasiva främmande arter. FOR tillsammans med alla medlemsorganisationer (däribland Riksförbundet Svensk Trädgård) arbetar för att öka kunskapen bland allmänhet och yrkesutövare. En början är att ha koll på vilka växter som är förbjudna och vilka som har potentiell risk att bli. Ta del av FORs arbete här

Läs mer om Invasiva främmande arter och få tips och kunskap om hur du bekämpar dem på vår hemsida här