Jättebalsaminen är en av våra invasiva främmande arter.

Jättebalsaminen är en av våra invasiva främmande växter. Foto: Lise-Lotte Björkman

Faktablad om invasiva växter

Genom historien har människan rest världen över och fört med sig växter och frön – ofta för att tillföra något nytt och exotiskt i trädgården. Då har frågan ofta handlat om, ”kommer växten att ta sig och överleva här i Norden”? Nu måste vi i stället ställa oss frågan om växten kan innebära en fara för vår natur. När dessa icke-inhemska arter slår rot i det nya ekosystemet och börjar orsaka problem blir de kända som invasiva främmande arter.

Ladda ner vårt faktablad nr.44 Invasiva växter som PDF och läs i sin helhet.