Vresrosen ’Thérèse Bugnet’

Vresrosen ’Thérèse Bugnet’. Foto: Ann-Catrin Thor

Är alla vresrosor invasiva?

Ska man undvika alla vresrosor frågade en av våra medlemmar. Här ser du rådgivarnas svar.

FRÅGA: Jag undrar om det här med att vresrosen, Rosa rugosa, tar överhanden i vår flora på vissa ställen, stämmer det? Gäller det då alla R. rugosa, även namnsorter eller bara rena arten? Ska man undvika att odla arten, Rugosa-Gruppen och sorter, eller är det bara Rosa rugosa man ska undvika?

 

Vresrosen ’Louise Bugnet’

Vresrosen ’Louise Bugnet’ Foto: Ann-Catrin Thor

Rosförädlaren och författaren Georges Bugnet, utvandrad från Frankrike, bodde större delen av sitt liv i delstaten Alberta, Kanada. Hans växtförädlingsarbete inriktade sig på härdiga växter för det kanadensiska klimatet. Rosförädling höll honom sysselsatt i 25 år. Ett av hans nio barn, Louise, och hans syster Thérèse fick ge namn åt dessa två mycket populära rossorter.

 

SVAR: Undvik att plantera den rena arten av vresros (Rosa rugosa). Då den lätt sprider sig med rotskott och kan smita ut i naturen och där bli invasiv. Störst risk för att vresrosen blir invasiv är i kustområden. Däremot namnsorterna går bra att plantera eftersom de inte sprider sig lika snabbt och aggressivt. Vanliga namnsorter i svenska trädgårdar är ’Hansa’, kanske även ’Moje Hammarberg’ och ’Blanc Double de Coubert’. 

Andra trevliga nyare rugosahybrider är ’Louise Bugnet’ och ’Thérèse Bugnet’. 


På Naturvårdsverkets och Artdatabankens hemsidor finns mer upplysning kring främmande och invasiva arter Artfakta