Jättebalasamin

Jättebalsamin är en invasiv art som få känner till.   Foto: Anna-Karin Fallheden

Trädgårdsägare avgörande i kampen mot invasiva växter

Invasiva främmande arter har oftast ett ursprung som trädgårdsväxter. Men både trädgårdsägarnas och allmänhetens kunskaper är ofta begränsade, konstaterar forskare vid Sveriges lantbruksuniversitet.

I en studie vid Institutionen för landskapsarkitektur, planering och förvaltning på SLU har Cecilia Palmér och hennes kollegor undersökt hur väl trädgårdsägare känner till invasiva arter och förstår de begrepp som används. De ser att trädgårdsägarna är en enskilt viktig grupp att nå och informera för att möjliggöra en begränsning av invasiva arter. Med rätt kunskap och ökad information kan trädgårdsägare göra skillnad i kampen mot invasiva arter.

Ta del av hela artikeln från Extrakt här