YT Regnvatten5

Se föredraget här om smart vattenhushållning i trädgården!

Henrik Bodin, en av Svensk Trädgårds trädgårdsrådgivare, pratar om vattenhushållning. Hur man ta hand om regnvattnet. Föredraget är cirka 15 minuter långt.