Hur mycket vatten är lagom mängd vatten när man vattnar?

Foto: Visual Stories Micheile/Unsplash

Vattna med rätt mängd vatten!

Hur mycket vatten behöver våra växter egentligen? Ja, det är en fråga som är svår att ge ett kort svar på, men här ger vi några förhållningssätt till att vattna med rätt mängd.

Artikeln är från Hemträdgården nr.3/2012

Här kan du läsa hela artikeln Bästa sätt att vattna rätt som PDF!