Fixa en lättskött trädgård som vattnar sig själv vid regn

Foto: Almani Qhizq/Unsplash

Den lättskötta trädgården anpassad efter regnvattnet

I Danmark finns allt fler privata trädgårdar, där omhändertagandet av regnvattnet sköts av trädgårdsägarna själva, och där hanteringen är anpassad efter trädgårdarnas olika förutsättningar och hur de används. Regnet har blivit en tillgång i stället för att belasta avloppssystemen och därmed bli en kostnad.

Artikeln är från Hemträdgården nr.2/2018

Här kan du läsa hela artikeln Regnvatten en resurs som PDF!