Zonkarta Ny

Generellt avtal vid publicering av zonkarta icke kommersiell publicering

Zonkartan och detaljkartorna finns att tillgå från Riksförbundet Svensk Trädgård (RST) i färg eller svartvitt. Både zonkartan och detaljkartorna är skyddade enligt Lagen om Upphovsrätt. Vid upptäckt av otillåten publicering kan straffavgift komma att utgå. Straffavgiften kan uppgå till 5 gånger ordinarie kostnad för publicering. Den otillåtna publiceringen ska omedelbart avlägsnas. Om avgiften inte betalas kommer ärendet anmälas för brott mot upphovsrättslagen.

Icke kommersiell publicering

Publicering av zonkartan eller detaljkartor i examensarbete, forskningsrapport etcetera klassas av Riksförbundet Svensk Trädgård som icke kommersiell publicering och för detta utgår ingen avgift.

 


 

Ansökningsformulär

Kontaktuppgifter
Kontaktperson
Ange bara siffror, inga tecken
Användningsområde

Ange ungefär när du tror att ditt arbete kommer att publiceras.
Godkännande
Jag intyger att mina uppgifter är korrekta och att jag inte kommer publicera zonkartan på annat sätt än vad jag angett ovan. Jag godkänner att RST hanterar mina personuppgifter i enlighet med GDPR.