Vaxtatlas

Växtatlas

Växtatlasen är en en vägledning vid val av växter. Den innehåller zonkarta över norra och södra Sverige, kartor över varje län, härdighetsangivelser för ca 1 500 prydnadsväxter och för ett stort antal äpple-, päron-, plommon- och körsbärsträd.

Denna tidskrift har några år på nacken men våra trädgårdsrådgivare har gjort bedömningen (2021) att det finns mycket som fortfarande är relevant och användbart. Boken har 84 sidor, är 25 X 17 cm stor och har mjuka pärmar. Tryckår 1993.

Det är vår förhoppning att RST Växtatlas blir till nytta för fritidsodlare och fackmän." (Alnarp, februari 1993

Ingevald Fernqvist

När Växtatlas publicerades var dess primära uppgift att ange härdighet inte bara för fruktsorterna utan även för sortimentet av bär- och prydnadsbuskar jämte prydnadsträd. Det stora materialet skulle ha kunnat stimulera till en exklusiv publikation med utförliga beskrivningar och fotografier av de olika växterna. Då fanns inte ekonomiska resurser för en sådan. Det viktigaste är fortfarande idag att kunna presentera så objektiva fakta som möjligt om växtmaterialets härdighet för trädgårdsodlaren.

Riksförbundet Svensk Trädgård, RST, har till syfte att främja den fritidsmässiga trädgårdsodlingen i vårt land. Sortimentet av vedartat växtmaterial har mycket stor betydelse för denna odling och därmed är det viktigt för odlaren att kunna välja rätt växt till rätt plats. Växtatlas har under decennier varit till stor hjälp i detta fall. Med hänsyn till utvecklingen inom sortimentet vedartade prydnadsväxter och frukt- och bärsorter sedan publiceringen av Växtatlas skulle det vid nypublicering finnas utrymme för en uppdaterad revision.

Växtatlas går att köpa i vår webbutik!

Hitta din odlingszon i den digitala zonkartan!