Istock 517446415 Kali9

Foto: Istock

Stöd Unga Odlare - skänk en gåva!

Riksförbundet Svensk Trädgård är en ideell verksamhet. En gåva hjälper oss i arbetet med att främja barns hälsa genom trädgårdsaktiviteter. Intresse för ekologisk odling och kunskap om matens ursprung ger hopp, när många barn känner rädsla och stress över klimathotet. Hjälp oss att vara den naturliga kunskapsöverföringen av trädgårdskultur till nästa generation!

Vårt skolprojekt Odla unga odlare ger alternativa pedagogiska verktyg till förskolor och skolor, som väljer att bli medlemmar. Barnen får ett nytt och roligt inlärningsstöd, som inte kräver prestation i att vara bäst, ett belöninssystem ett komplement till den ordinarie undervisningen. Odlingen går att koppla till kursplanen och barnen får samtidigt frisk luft, fysiska övningar och man blir inkluderad - delad glädje när man lyckats från frö till skörd gemensamt.

Hälsoeffekterna från natur och trädgård har bevisade vetenskapliga effekter. Stöd oss i vårt arbete att ge alla barn möjligheten att odla genom att skänka ett bidrag! Det gör du lättast genom vårt 90-konto. Betala in valfritt bidrag på PG 900601-6 eller BG 9000601-6. Ange: "Gåva". Som tack får du ett gåvobrev och en present. Läs mer om vårt arbete här.

Hjälp oss ytterligare

Förutom att skänka en gåva, kan du sprida kunskapen om vårt projekt Odla unga odlare. Känner du någon som jobbar på skola eller förskola kan du tipsa dem. Länka till vårt projekt på din hemsida, blogg eller i sociala medier. Tack för din hjälp! 

 

Riksförbundet Svensk Trädgård har ett 90-konto