Samlad Bild Av Jordarna 2023

Årets trädgårdsspaning 2023

I årets trädgårdsspaning undersöker trädgårdsspanarna hur det är att odla i torvfria jordar jämfört med de med torv i. Jämförelsen görs i krukodling mellan jord från samma leverantör.

Spaningen är fulltecknad och pågår för fullt. Avslutas i september med resultat till hösten i Hemträdgården nr 6 och här på hemsidan. Läs mer om årets spaning i Hemträdgården nr 2/2023.

Läs mer om årets spaningar här

För frågor kontaktar ni [email protected]