Carrots

Foto: Pixbay

Öka fritids­odlingen och stärk beredskapen

Fritidsodlingens riksorganisation: Om krisen kommer behöver fler av oss kunna odla vår egen mat. Ta del av Fritidsodlingens Riksorganisation, FORs debattartikel i Svenska Dagbladet.

Moroten har odlats i vårt land sedan 1600-talet och det brukar sägas att Sverige är själv­försörjande på morötter. Det stämmer inte. Vi har ingen egen fröproduktion i Sverige när det gäller morotsfrö eller andra grönsaksfrön till yrkesodlingen. Fram till 1990-talet fanns ett beredskaps­lager med utsäde, men det avvecklades efter kalla kriget. Om krisen kommer behöver fler av oss kunna odla vår egen mat. För att öka vår självförsörjnings­grad behövs kunskap om hållbara odlings­metoder och en bro mellan lantbruket och fritids­odlingen. Läs hela artikeln från SvD här

Om krisen kommer behöver fler av oss kunna odla vår egen mat.

Fritidsodlingens Riksorganisation, FOR