Japansk Trädgårdsborre

Japansk Trädgårdsborre Foto: Martino Buonopane

Fritidsodlare forskar åt Jordbruksverket

Den 12 maj var det internationella växtskyddsdagen och en bra anledning att uppmärksamma Fritidsodlingens Riksorganisation, FOR samarbete med Jordbruksverket.

FOR rekryterar medborgarforskare bland fritidsodlare som hjälper till att söka efter karantänskadegörare i sina trädgårdar och kolonilotter. Deras bidrag är ovärderligt då det sker i miljöer som Jordbruksverket annars har svårt att inventera i. För tredje året i rad samarbetar Jordbruksverket med FOR. 

Den 12 maj var det Internationella Växtskyddsdagen. Dagen finns för att öka medvetenheten globalt av hur en god växthälsa kan bidra till att minska svält och fattigdom, skydda miljön och den biologiska mångfalden samt öka ekonomisk tillväxt.
Enligt FAO (Food and Agriculture Organization inom FN) står växter för 80 procent av maten vi äter och 98 procent av syret vi andas. Men internationella resor och handel har lett till en ökad introduktion och spridningen av växtskadegörare.

Läs mer här