Våra trädgårdsrådgivare Lise-Lotte Björkman och Henrik Bodin

Foto: Anna-Karin Fallheden

Enkät om trädgårdsrådgivningen 2022

Vi på Svensk Trädgård vill ge våra medlemmar trädgårdsrådgivning på bästa sätt. Besvara enkäten och hjälp oss utveckla rådgivningen. Vilka tjänster använder ni och vilka nya önskas? Flera svarsalternativ kan väljas.

Ange ditt medlemsnummer så är du med i utlottningen av de tio 10 trädgårdssaxar vi drar bland alla som svarar på enkäten. Sista dagen att svara på enkäten är förlängd till den 13 mars. Alla som svarat innan det deltog i utlottningen av 10 trädgårdssaxar och dessa skickas till de som hade tur i utlottningen.

Men du får gärna fortsätta svara på enkäten. Fler svar ger en mer korrekt bild av vad du vill ha!

Klicka här för att delta i undersökningen!