Våra trädgårdsrådgivare Lise-Lotte Björkman och Henrik Bodin

Foto: Anna-Karin Fallheden

Enkät om trädgårdsrådgivningen 2022

Vi på Svensk Trädgård vill ge våra medlemmar trädgårdsrådgivning på bästa sätt. Besvara enkäten och hjälp oss utveckla rådgivningen. Vilka tjänster använder ni och vilka nya önskas? Flera svarsalternativ kan väljas.

Ange ditt medlemsnummer så är du med i utlottningen av de tio 10 trädgårdssaxarna vi lottar ut bland alla som besvarar enkäten. Sista dagen att besvara enkäten är förlängd till 13 mars. Alla som svarade innan dess deltog i utlottningen av 10 trädgårdssaxar och dessa är utskickade till de som hade tur i lottdragningen.

Men ni får gärna fortsätta att svara på enkäten. Fler svar ger en mer rättvis bild av vad ni önskar!

Klicka här för att komma till enkäten!