Tradgard

Foto: Bibbi Bonorden

Vi behöver din hjälp!

Riksförbundet Svensk Trädgård vill ta reda på hur mycket de svenska trädgårdarna faktiskt bidrar till att minska mängden koldioxid i atmosfären genom att binda in den i växtlighet och i marken.

Svarar du på denna enkät hjälper du oss att uppskatta vad och hur mycket som växer i de svenska trädgårdarna. Och därefter hoppas vi kunna räkna ut hur mycket varje trädgård bidrar med.

Som tack för din tid, med att fylla i enkäten, har du möjlighet att delta i utlottningen av en grensåg, en trädgårdsbok eller en biljett till Nordiska Trädgårdar. Vi lottar ut fem av varje. I enkätens slut anmäler du intresse att vara med i den utlottningen (Det är frivilligt).

Till enkäten >>