Ängssmygare

Foto: Erik Hansson

Stora insatser för biologisk mångfald bland Sveriges trädgårdsägare

Det gror och växer en folkrörelse bland Sveriges trädgårdsägare för att minska förlusten av biologisk mångfald. Det visar de rapporter som folkbildningsprojektet Rikare trädgård och Naturhistoriska riksmuseet samlat in i den gemensamma kampanjen Ett rikare Sverige.

Rapporterna från 2022 visar att det gjordes insatser på över 213 000 kvadratmeter i landets trädgårdar för att berika växt- och djurlivet och hjälpa den biologiska mångfalden. Det har bland annat skapats blomrabatter åt pollinatörer på balkongen och uteplatsen, planterats träd, anlagts ängar och dammar i trädgården samt byggts insektshotell och rishögar.

Läs hela rapporten här

Kampanjen Ett rikare Sverige kommer att fortsätta under 2023. Målet är att ännu fler personer ska vara med och bidra till att skapa rikare miljöer för djur och växter.