HT 3 23 Canvas

Hemträdgården nr 3 / 2023

Nya numret av Hemträdgården landar i dagarna hos våra medlemmar. Vi önskar er härlig läsning om allt från pioner till maskrosor. Peter Korn inspirerar till rik blomning, även för de som bor med trädgård utan bra odlingsjord. Det och mycket mer kan ni läsa om. Vi vill även flagga för ett litet missöde med inplastning som inte skulle vara i detta nummer...

Vi har valt att under året enbart plasta in Hemträdgården nr 6 på grund av årsaviseringen, då ni får era inbetalningskort för kommande års medlemskap, och det är viktigt att de inte faller ur. Att detta nummer blev inplastat beror på ett misstag från tryckeriet som upptäcktes när det var för sent. Tryckeriet ber om ursäkt för detta och det är inget som drabbar medlemmarna kostnadsmässig. Däremot skall ni så klar se till att placera plasten i rätt kärl när ni återvinner så får plasten ett andra liv.

Kort om innehållet i Hemträdgården 3

MASKROSEN HAR BLIVIT SINNEBILDEN för ett ogräs, ofta avbildad som en ogrässymbol på förpackningar mot ogräs för oss konsumenter. Redskap som används när man rensar ogräs, speciellt de med djupare rot, kallas för maskrosjärn. Maskrosor är något som ska bort. Alla känner ju igen en maskros men om man botaniskt sett skulle studera denna blomma visar det sig att arten egentligen är uppdelad i en mängd underarter som var och en har sina speciella kännetecken. Men det är egentligen inte maskrosorna som artikeln på sid 12 handlar om, utan istället den rikedom i djurliv som söker sig till maskrosen. Lars-Åke Janzon har ingående studerat maskrosorna, fotograferat alla insekter och småkryp som finns på bild och skrivit artikeln. Själv fascinerades jag av bilden av den helt maskrosgula spindeln som, perfekt maskerad, fångar sina byten i maskrosblommor. Det är en utmaning att låta maskrosorna vara kvar i trädgården. Får de vara kvar kan man glädjas åt att de pollen- och nektarstinna blommorna gynnar den biologiska mångfalden.

PIONERNAS TID ÄR NU. Jag väldigt förtjust i dessa perenner. Inte bara av den anledningen att de lämnas i fred av rådjuren utan framför allt för den ståtliga blomning de skänker innan sommar och semester tar vid. Hundratals pioner hittas i trädgården i reportaget i tidningen.

ETT ANNAT UTTRYCKSSÄTT än pionernas har växterna i släktet Thalictrum, alltså rutor, ett växtsläkte där flera (hittar fem i min flora) arter kan hittas i den svenska naturen. Med fler sorter och andra arter ger rutorna ett naturligt inslag i den mer fuktighetshållande trädgården. Om rutorna kan ni läsa och ta del av de fina bilderna på sid 24.

ALLA KAN OMGE SIG AV RIK BLOMNING, även de som bor med trädgård utan bra odlingsjord. Peter Korn har många års erfarenhet av att odla i grus, en metod som han har utvecklat för att kunna odla växter från olika platser på jorden och få dem att överleva och trivas i vårt klimat, vilket de nog inte hade gjort i vanlig odlingsjord. I grus växer de långsammare, utvecklar större rotsystem som gör att de klarar torka bättre, de övervintrar lättare och behöver mindre bevattning. Han planterar tätt, och i sina offentliga uppdrag står han själv för hela kedjan, från plantuppdragning hemma på gården mitt i Skåne till plantering och uppföljande skötselinstruktioner. Han är dessutom årets designer hos Växtrum i Lerum. Läs hans noggranna beskrivning om hur det går till att odla i grus, med början på mittuppslaget.

ÅRETS TRÄDGÅRDSSPANING presenterades i förra numret. Vi vill ta reda på hur det är att odla i de torvfria jordar som börjar kunna hittas i butikerna och jämföra dem med torv, det vanliga innehållet i påsar med köpejord. Mer om torv hittas på sid 40. Gensvaret att vilja spana har varit stort. Och ni som vill spana ännu mer, svara på vår enkät om kvaliteten på dagens fiberdukar, se sid 59. För tio år sedan hade vi en spaning på fiberdukar i konsumentförpackning. Har det skett en förbättring av utbudet till oss konsumenter? Det hoppas vi få svar på.

/Christina Säll, Chefredaktör Hemträdgården

 

Är du nyfiken på vår medlemstidning? Bli medlem och få Hemträdgården direkt hem till din brevlåda eller köp enstaka nummer via vår webbutik.