Karantanskadegorare8307

Henrik Bodin, trädgårdsrådgivare hos Riksförbundet Svensk Trädgård

Medborgarforskare - vi behöver din hjälp.

Vår trädgårdsrådgivare Henrik Bodin är engagerad i arbetet med karantänskadegörare genom FOR, Fritidsodlingens riksorganisation. Nu behöver han din hjälp. Anmäl dig som medborgarforskare och inventering av skadeinsekter senast den 10 maj.

Anmäl dig här!

FOR har fått i uppdrag av Jordbruksverket att be privatpersoner leta efter nya (karantän)skadegörare på i första hand frukt. Genom att vi hjälps åt med att inventera kan vi få en bred täckning och har en större chans att hitta nya skadegörare. Nu behövs din hjälp som medborgarforskare för att vi skall lyckas. Anmäl dig senast 10 maj.

Att bli en medborgarforskare som letar efter (karantän)skadegörare betyder att du som privatperson bidrar med dina observationer i ett visst område. Namnet karantänskadegörare innebär en skadegörare som ännu inte identifierats i området, men som kan orsaka stor skada om den kommer dit.

Hotet att nya allvarliga växtskadegörare (karantänskadegörare) ska etablera sig i Sverige och Europa har ökat de senaste åren. Ökningen beror främst på ökad global handel, ökat resande och ett varmare klimat där skadegörarna trivs. För att undvika spridning av nya allvarliga växtskadegörare är det lagstadgat att det ska göras inventeringar i alla EU-länder. Inventeringen görs både i yrkesodlingen och hos privata trädgårdsägare. Detta för att skadegörarna ska kunna upptäckas i tid och stoppas.

Läs mer om FORs arbete här