Karantanskadegorare8307

Henrik Bodin, trädgårdsrådgivare hos Riksförbundet Svensk Trädgård

Vi behöver din hjälp. Bli medborgarforskare!

Vår trädgårdsrådgivare Henrik Bodin är engagerad i arbetet med karantänskadegörare genom FOR, Fritidsodlingens riksorganisation. Nu behöver han din hjälp. Anmäl dig som medborgarforskare.

FOR har fått i uppdrag av Jordbruksverket att be privatpersoner leta efter nya (karantän)skadegörare på i första hand frukt, säsongen 2022. Nu behövs din hjälp som medborgarforskare för att lyckas. Anmäl dig senast 20 april! Gå direkt till anmälningssidan.

Att bli en medborgarforskare som letar efter (karantän)skadegörare betyder att du som privatperson bidrar med dina observationer i ett visst område. Namnet karantänskadegörare innebär en skadegörare som ännu inte identifierats i området, men som kan orsaka stor skada om den kommer dit.

Hotet att nya allvarliga växtskadegörare (karantänskadegörare) ska etablera sig i Sverige och Europa har ökat de senaste åren. Ökningen beror främst på ökad global handel, ökat resande och ett varmare klimat där skadegörarna trivs. För att undvika spridning av nya allvarliga växtskadegörare är det lagstadgat att det ska göras inventeringar i alla EU-länder. Inventeringen görs både i yrkesodlingen och hos privata trädgårdsägare. Detta för att skadegörarna ska kunna upptäckas i tid och stoppas.

Mer information om FORs arbete med karantänskadegörare hittar du här