Lizzie Harper

Foto: Illustratör Lizzie Harper

Trädgårdens klimatnytta i ny rapport

Människans utsläpp av växthusgaser förstärker växthuseffekten och leder till ett förändrat klimat på jorden. Våra trädgårdar påverkas av klimatförändringarna på flera sätt, men kan också spela en viktig roll för att minska växthuseffekten.  

De svenska trädgårdarna täcker en yta lika stor som Blekinges och bidrar till unika livsmiljöer och ekosystem i hela Sverige. Förutom att ge skydd och föda till otaliga insekter och andra djur bidrar även en odlad trädgård till att minska växthusgaserna. När växterna som finns i trädgården växer, tas koldioxid upp från atmosfären och binds in i träden, buskarna och inte minst i jorden med hjälp av rötterna. Alla växter, även gräsmattan utgör därför en viktig del i kolets kretslopp. 

Detta vill Riksförbundet Svensk Trädgård lyfta i och med rapporten Trädgårdens klimatnytta och betydelse för biodiversiteten. Genom rapporten, som är tänkt som en förstudie, lyfts den enskilde trädgårdsägarens möjlighet att bidra positivt till klimatet. Köp ditt eget exemplar av den publika rapporten här eller
Ladda ner den här!