Peter Englöv

En första identifiering av sköldlusen Pseudaulacaspis pentagona utomhus i Sverige. Foto: Peter Englöv

Fruktad sköldlusart hittad av fritidsodlare

Ett nytt hot mot vedartade växter har identifierats. Det är nämligen första gången skadegöraren Pseudaulacaspis pentagona, som tillhör familjen pansarsköldlöss, konstaterats utomhus i Sverige. Den förekommer runtom i Europa men är ursprungligen från Japan och Kina. Vid stora angrepp kan hela träd försvagas och dö.

Upptäckten gjordes av en uppmärksam privatperson i Malmö som noterat angrepp på katalpaträd i sin trädgård och slutligen kontaktade Riksförbundet Svensk Trädgårds rådgivare Lise-Lotte Björkman, för hjälp med identifiering. Ta del av frågan som kom in till Riksförbundet Svensk Trädgård tidigare i år. Läs (november) här

Det var en skadegörare som jag inte kände igen. Men jag misstänkte denna sköldlus efter närmare efterforskning. Detta bekräftades sedan av sköldlusexperten Carl-Axel Gertsson som undersökte insamlade exemplar. Det är en art som inte tidigare hittats utomhus i Sverige, säger Lise-Lotte Björkman.

Lise-Lotte Björkman tar upp frågan i nr 1 2023 av Hemträdgården och där till kommer även en artikel om sköldlusen, skriven av Carl-Axel Gertsson som är expert på området. Hemträdgården kommer ut i februari.

För hela pressmeddelandet på Fritidsodlingens Riksorganisations sida läs här