Marknad i Barnens trädgård i Åkersberga 2014

Foto: Anna-Karin Fallheden

Vad är Svensk Trädgård för dig?

Som medlem är du är en del av Sveriges största trädgårdsorganisation Riksförbundet Svensk Trädgård. Vad betyder det för dig att vara medlem i förbundet och trädgårdsföreningen? Nu behöver vi din hjälp att formulera vad Svensk Trädgård är, vad vi står för och vad vi vill åstadkomma.

Sveriges största trädgårdsorganisation

Riksförbundet Svensk Trädgård består av över 30 000 personer i 150 trädgårdsföreningar utspridda över hela landet. Vårt förbund har en över hundra år lång historia. Det började med äppelodling och idag är vi Sveriges största trädgårdsorganisation. I föreningarna odlar vi gemenskap och trädgårdsintresse, som förbund för vi fritidsodlarnas talan och arbetar för att sprida trädgårdskunskap till fler.

Långsiktig plan och vision

Styrelsen och kansliet arbetar just nu på en plan för vad vi ska arbeta med de kommande tio åren. Vi ser över vad vi gör idag och vad vi vill ha åstadkommit om tio år. Vi vill formulera en vision för förbundet som kan delas av alla medlemmar, föreningsaktiva, styrelseledamöter och anställda.

Visionen ska beskriva vår gemensamma dröm om vad förbundet kommer att vara och vad vi har uppnått om tio år. Visionen måste inte vara realistisk, men den ska vara engagerande, inspirerande och motiverande. Den ska vara förbundets ledstjärna som stakar ut riktningen för de närmaste tio åren. Visionen ska kunna uttryckas i en kort och slagkraftig slogan som alla, både inom och utanför förbundet, kan förstå.

Exempel från andra organisationer:

En hållbar framtid på en frisk och levande planet – Naturskyddsföreningen

En levande hembygd öppen för alla - Sveriges hembygdsförbund

Unga som gör världen bättre - Scouterna

Vi odlar i förening – för människa och miljö – Koloniträdgårdsförbundet

Vi är nyfikna på vad du tycker

Nu behöver vi din hjälp att formulera vad Svensk Trädgård är, vad vi står för och vad vi vill åstadkomma. Din åsikt är viktig och alla förslag och idéer välkomnas. Vi kommer att ta med alla förslag som inspiration till förbundets vision och slogan.

De tre mest intressanta förslagen kommer att belönas med en Silky hölstersåg för frukträdsbeskärning.

Frågor:

  1. Vad är Svensk Trädgård för dig? Vilka värden tycker du att förbundet står för? Vad betyder förbundet för dig? Formulera ditt svar i en mening.
  2. Om du fick drömma fritt, vad vill du att förbundet ska vara om tio år? Vad har vi åstadkommit? Formulera ditt svar i en mening.

Lämna dina förslag i formuläret här nedanför senast den 19 september. Förslagen kan komma att publiceras i Hemträdgården nr 6.

Det går också bra att maila till [email protected] eller skriva till Riksförbundet Svensk Trädgård, Box 2966, 187 29 Täby. Uppge ditt namn, adress och telefonnummer eller e-postadress och dina svar på de två frågorna. Märk kuvertet eller mailet med ”Slogan”.

Genom att skicka in dina förslag godkänner du att dina förslag kan komma att publiceras i Riksförbundet Svensk Trädgårds alla kanaler och kan komma att användas som RST:s slogan, både i tryckt och digital form i RST:s alla kanaler. Vi förbehåller oss rätten att modifiera förslagen. Det utgår ingen ekonomisk ersättning för förslag som kan komma att användas som RST:s slogan.

Läs om hur vi hanterar dina personuppgifter här. 

Tävlingen är nu avslutad. Tack för alla intressanta förslag! Vinnarna presenteras i Hemträdgården nr 6 2022.