Kungliga Patriotiska Sällskapets medaljer

Trädgårdsmedaljen - Medalj för odlingsflit och för förtjänster inom trädgårdsodling och biodling. Foto: Inger Ekrem

Medalj för odlingsflit och för förtjänster inom trädgårdsodling och biodling tilldelas personer som har gjort betydande insatser trädgård och biodling. Medaljen nomineras av Riksförbundet Svensk Trädgårds styrelse och beslutas av Kungliga Patriotiska Sällskapets styrelse. Medaljen anses vara en av de äldsta utmärkelserna inom trädgårdsodlingen.

Kungliga Patriotiska Sällskapet (KPS) har av delat ut medaljer i stort antal, en av de flitigare i landet. Men det är inte samma sorts medalj man delat ut till alla medaljörer. En av de mer sällsynta typer man delar ut är medaljen för förtjänster om trädgårdsodling, i äldre tider även kallad Branderska förtjänstmedaljen.

Medaljen uppstod ur en donation 1871 från Hans Adolf Brander, som gett KPS pengar för att bekosta medaljer för framstående förtjänster inom trädgårdskonsten. Förtjänstmedaljen skulle utdelas av Svenska Trädgårdsföreningen men när den upphörde 1911 tog KPS över/tillbaka medaljutdelandet. Men det dröjde ända till 1917 innan det fanns en medalj att dela ut. Först nämnda år så graverar Erik Lindberg medaljens baksida, till avers återanvänds en Gustav V i profil som han haft liggande sedan 1909.

En av de som fick medalj var Nils Söderberg, grundare av Stockholms Handelsträdgårdsförbund mm. Söderberg fick medalj 1936 och avled två år senare.

Så här skrev man om hans verksamhet i ett biografiskt verk om trädgårds-Sverige 1939: Söderbergs Handelsträdgård anlades 1909 och omfattar 20 000 kvm. Med ett taxeringsvärde av 89 000kr. 12 växhus äro uppförda på en yta av 2 264 kvm. och 600 bänkplatser på 1 890 kvm. På friland odlas 15 000 kvm. blommor. Under glas odlas 4 000 kg. Tomater; 12 000 pl. Hortensior, 1 hus snittgrönt, 4 000 st. polyantharosor, 19 000 chrysanthemer, 5 000 cyclamen, 6 000 begonior, 8 000 fikus, 3 000 julkaktus och 6 000 pelargonior. I rörelsen sysselsättas 2 överordnade, 3 biträden och 7 arbetare; för driften 2 bilar och 1 jordfräs; bränslekostnaden uppgår till 9 800 kr. Produkterna avsättas i egen butik i Älvsjö samt i Klarahallen i Stockholm.

En medalj i större storlek, 41mm, graverades av Léo Holmgren 1960.(Källa medaljBlogg)

Nedan listas medaljörer från och med 1945 och framåt. Vi arbetar med att leta fram information om tidigare medaljörer.

År Medaljörer   Föreslagen av
       
2022 Gunnar Ericson Landskapsarkitekt Riksförbundet Svensk Trädgård
  Inger Runesson Biolog "
  Henrik Sjöman Landskapsingenjör "
2021 Ann Richardsson Trädgårdsingenjör Riksförbundet Svensk Trädgård
  Claes Carlsson Hovflorist "
  Kerstin Ahlvin Författare "
2020 Inger Palmstierna Hortonom och författare Riksförbundet Svensk Trädgård
  Birgitta Svensson Hortonom "
  John Taylor Trädgårdsmästare "
2019 Gerben Tjeerdsma Trädgårdsmästare Riksförbundet Svensk Trädgård
  Tommy Ahnby Trädgårdsmästare "
  Kenneth Lorentzon Trädgårdsingenjör - Postumt "
2018 Gunnel Holm Hortonom Riksförbundet Svensk Trädgård
  Eva Gustavsson Landskapsarkitekt "
  Roland Gustavsson Professor, Landskapsarkitekt "
2017 Else-Marie Strese Docent Riksförbundet Svensk Trädgård
  Mariana Mattson Trädgårdsambassadör "
  Peter Korn Trädgårdsägare "
2016 Birgitta Rämert Professor Riksförbundet Svensk Trädgård
  Thorbjörn Andersson Landskapsarkitekt "
  Svengunnar Ryman Biolog "
2015 Nils Andersen Hortonom Riksförbundet Svensk Trädgård
  Haldo Edlund Trädgårdskonsulent "
  Olle Ridelius Pomolog "
2014 Ingvar Arvidsson Biodlare Riksförbundet Svensk Trädgård
  Per Ruth Biodlare "
  Philippe Plöninge Trädgårdsmästare "
2013 Björn Aldén Dendrologen och vetenskapliga intendenten Riksförbundet Svensk Trädgård
  Elisabet Nilsson Verksamhetsledare Elitplantstationen "
  Lena Nygårds Kulturvetare och projektledare för Fröuppropet "
2012 Gunnel Carlson Trädgårdsjournalist och författare Riksförbundet Svensk Trädgård
  Ulf Nordfjell Landskapsarkitekt SAR/MSA "
  Maj-Lis Pettersson Statskonsulent och författare "
2011 Karin Görling Chefredaktör Riksförbundet Svensk Trädgård
  Stefan Mattson Stadsträdgårdsmästare "
  Victor Trajkovski Statshortonom Agronomie dr "
2010 Tom Ericsson Universitetslektor och forskare Riksförbundet Svensk Trädgård
  Ingrid Nordwall Trädgårdsskribent "
  Kjell Marklund Kunskapsförmedlare "
2009 Gunvor Lindvall Pionjär inom trädgårdsfrämjandet Riksförbundet Svensk Trädgård
  Rune Bengtsson Statshortonom Agronomie dr "
  Lars-Erik Krafve Stadsträdgårdsmästare "
  Gunnar Björkman Parkchef Djurgårdsförvaltningen Kungl. Patriotiska Sällskapet
2008 Jan W Mascher   Riksförbundet Svensk Trädgård
  Åke Truedsson Trädgårdsskribent "
  Kerstin Ljungqvist   "
2007 Mia Apelqvist Alm Plantskoleägare Riksförbundet Svensk Trädgård
  Lena & Michael Michaelsson Reservats förv. Linnés Råshult "
  Bo Rappne Trädgårdsmästare "
2006 Eva Wirén Hortonom Riksförbundet Svensk Trädgård
  Solveig Sidblad Trädgårdskonsulent "
  Göran Svanfeldt Ordförande i FOR "
2005 Lena Israelsson Trädgårdsskribent Riksförbundet Svensk Trädgård
  Ture Holgersson Landskapsarkitekt "
  Lars Krantz Trädgårdsmästare "
2004 Lotte Möller Trädgårdsskribent Riksförbundet Svensk Trädgård
  Göran Erlandsson   "
2003 Karin Berglund Trädgårdsskribent Riksförbundet Svensk Trädgård
  Herbert Arvidsson   "
  Helge Lundström   "
2002 Brita Johansson   Riksförbundet Svensk Trädgård
  Ingrid Åkesson   "
  Marguerite Walfridsson Trädgårdsskribent "
2001 Eric Håkansson Pomolog Riksförbundet Svensk Trädgård
  Ulf Schenkmanis   "
  Berndt Phillipsson   "
2000 Lars Åke Gustavsson   Riksförbundet Svensk Trädgård
  Ingvar Kajrup   "
  Arne Klingborg   "
  Görel Kristina Näslund Trädgårdsskribent "
  Eiliff Clifford Smith   "
1999 Birgitta Johansson   Riksförbundet Svensk Trädgård
  Joachim Weiss   "
  Malte Olsbänning   "
1998 Magnus B Nilsson Plantskoleägare Riksförbundet Svensk Trädgård
  Ole Andersson Stadsträdgårdsmästare "
1997 Gustav Ohlsson Trädgårdsmästare Riksförbundet Svensk Trädgård
  Holger Olsson Trädgårdskonsulent "
  Folke Wandås Hortonom "
  John Alebring   Sällskapet Trädgårdsamatörerna
1996 Gösta Zetterqvist   Föreningen för Dendrologi och Parkvård
  Karl Bergsten Trädgårdsarkitekt Riksförbundet Svensk Trädgård
  Thage Nilsson   "
  Bror Nolskog   "
  Ingrid Svensson   "
1995 Inga H Jungstedt Arkitekt LAR Föreningen för Dendrologi och Parkvård
  Kalaus Stritzke Arkitekt LAR  
  Carl-Henrik Nordlund Landskapsarkitekt Riksförbundet Svensk Trädgård
  John Dormling Landskapsarkitekt "
  Sigurd Berglund   "
1994 Karl Anjou Trädgårdskonsulent Riksförbundet Svensk Trädgård
  Per Karlsson Trädgårdskonsulent "
  Karl-Axel Holmstrand   "
  Franz Blanke Trädgårdsmästare "
  Bert Finnskog Stadsträdgårdsmästare "
1993 Gustav Alm Redaktör Riksförbundet Svensk Trädgård
  Ingvar Gustavsson   "
  Sixten Karlsson Trädgårdskonsulent "
  Sven-Erik Larsson   "
1992 Alf Andersson   Riksförbundet Svensk Trädgård
  Bengt Andersson Trädgårdsmästare "
  Sven Linnarsson   "
1991 Allan Carlsson f Trädgårdskonsulenten Riksförbundet Svensk Trädgård
  Fredrik Ekman f Lantbrukare "
  Stig Lundberg f Lantbrukskonsulentetn "
  Willy Maria Lundberg   "
1990 Gunnar Eken   Riksförbundet Svensk Trädgård
  Nils Hällqvist   "
  Nils Pettersson   "
  Karl Hallgren   Skaraborgs Trädgårdsförbund
1989 Bror Tunblad   Riksförbundet Svensk Trädgård
  Lennart Hansson   "
  Arthur Persson Trädgårdsmästare "
  Lars Kers Docent Ebbe Gyllenstierna
  Nils Dahlbeck   Sällskapet Hortikulturens Vänner
  Ernst Loménius Hortonom Erik Elinder, Stockholm
  Tor-Erik Branting Trädgårdsmästare Riksförbundet Svensk Trädgård
1988 Gunnar Berg Hortonom Riksförbundet Svensk Trädgård
  Torsten Johnsson Hortonom Ingevald Fernqvist och landshövding Einar Larsson
1987 Ulf Stiernstedt    
  Ingevald Fernqvist Professor  
  Thorsten Gustavsson   Landshövdingen i Västerbottens län
  Erik Johansson Trädgårdsmästare Sällskapet Trädgårdsamatörerna
  Folke Mattson Plantskoleägare Sven A Hermelin
1986 Åke Andersson Trädgårdsanläggare Riksförbundet Svensk Trädgård
  Douglas Kennedy   "
  Gunny Larsson Docent "
  Lars Erik Samuelsson Konsulent "
  Karl Wikesjö Hortonom "
  Hugo Wallin   "
  Frank Larsson   "
1985 Sigfrid Johansson Trädgårdsmästare Riksförbundet Svensk Trädgård
  Anton Nilsson Trädgårdskonsulent "
  Anna Maria & Gunnar Lillieroth Landshövding Sven Johansson
  Bertil Gustavsson   Riksförbundet Svensk Trädgård
  Dagmar Abelin   "
  Hildur Abelin   "
1984 Nils Jönsson   Riksförbundet Svensk Trädgård
  Nils Franzén   "
1983 Sven Stenström Plantskoleägare "
1982 Evert Nilsson Plantskoleägare Riksförbundet Svensk Trädgård
  Per Oscar Blomquist Stadsträdgårdsmästare "
  Gunnar Bergfeldt Trädgårdskonsulent Jönköpings läns HHS
  Ylve Gardelin Gotlands Botaniska förening  
  Bertil Vallentin   Skaraborgs läns HHS
  Anders Gustafsson    
1981 Gunnel Nyblom-Holmberg   Stockholms Gartnerssällskap
  Anna & Lennart Blomcrantz   Riksförbundet Svensk Trädgård
  Ivan Johansson   "
  Bertil Nordström   "
1980 Örjan Nilsson Docent Föreningen för Dendrologi och Parkvård
  Ingvar Nordin    
  Harry M Hallberg   Riksförbundet Svensk Trädgård
1979 Walter Bauer Landskapsarkitekt Föreningen för Dendrologi och Parkvård
  Agnes Knutsson   Riksförbundet Svensk Trädgård
  Edna & Birger Håkansson   "
1978 -   "
1977 Helmouth Wanderoy Akademiträdgårdsmästare Uppsala univ. Inst. syst. Biologi
  Gösta Engstedt 1: Lantbrukskonsulent Föreningen för Dendrologi och Parkvård
  Gunnar Peterson Trädgårdsförman Svenska Linnésällskapet
  Sven Strömblad Plåtslagerimästare Sällskapet Hortikulturens Vänner
1976 Einar Eriksson Ordf. i Handl.Trädg.Mäst.Förb. Trädgårdsnäringens Riksförbund
  Fritz Hargesson V. Ordf.  
  Allan Lundvall Trädgårdsmästare Carl de Geer
1975 Helmer Hellgren Rektor Statens Trädgårdsskola, Norrköping
  Lars Cedergren Trädgårdsmästare Föreningen för Dendrologi och Parkvård
  Svante Andreasson    
1974 Ingar Danielsson Trädg.mäst. Sofiero slottsträdgård Föreningen för Dendrologi och Parkvård
  Paul Tenmark Folkskollärare Lantbruksrådet M von Wachenfelt
  Ossian Nordin Trädgårdsmästare Föreningen för Dendrologi och Parkvård
  Gunnar Hagman Akademiträdgårdsmästare  
  Carl de Geer    
1973 Tor Nitselius Amanuens Gbg. Botaniska Trädg. Föreningen för Dendrologi och Parkvård
  Magnus Johnsson Plantskoleägare Gbg Parkförv.  
1972 Fredrik Nilsson Professor Riksförbundet Svensk Trädgård
1971 Göran Adelswärd   Föreningen för Dendrologi och Parkvård
1970 Carl Malmström Professor em Föreningen för Dendrologi och Parkvård
  Edvin Samuelsson Trädgårdsmästare  
  Sven A Hermelin Trädgårdsarkitekt  
  Torgil von Seth    
  Mårten Smedberg Civiljägmästare  
1969 -    
1968 -    
1967      
1966 Gösta Viktorsson   Statens Trädgårdsskola
1965 Sven Ahlvin   Malmöhus läns HHS
  Bror Engkvist    
  Martin Valdemar Karlsson   Södermanlands läns HHS
1964 Nils Kleist   Gävleborgs läns HHS
  Holger Tuneskog   Kronobergs HHS
  Werner Svensson   Landshövdingen i Blekinge län
1963 Thure Alcander   Kungl. Skogs- och Lantbruksakademien
  Sven Gréen    
  Ernst Eriksson   Södermanlands läns HHS
1962 -    
1961 Johan Allan Palmgård   Kungl. Skogs- och Lantbruksakademien
1960 Oscar Fjellmar   Institutet för växtforskning och kyllagring
  Holger Blom   Kungl. Patriotiska Sällsakpet
  Gust Rud Ferlenius   Sveriges Pomologiska Förening(RST)
  Erik Ahlvin   Södermanlands läns HHS
1959 -    
1958 Verner Dahlin   Södermanlands läns HHS
  Olle Melander   Gävleborgs HHS
1957 Torsten Ådin   Örebro HHS
  John Borgström    
  Edvard Jacobson   Sveriges Pomologiska förening (RST)
  Oskar Lagerqvist   Södermanlands läns HHS
1956 -    
1955 -    
1954 F G Jeppsson   Kronobergs HHS
  Karl G Hansson   Södermanlands läns HHS
1953 E S Söderberg   Bergianska stiftelsen och Botaniska Sällskapet
1952 Gustav Jerner   Gävleborgs läns HHS
  Rickard Ekbom   Svenska Linnésällskapet
1951 Werner Jonsson   Älvsborgs läns norra HHS
  Carl Johansson    
  Edvin L Andersson   Södermanlands läns HHS
1950 F E Wiström   Södermanlands läns HHS
1949 Fredrik Sundqvist   Herljungatraktens fruktodlareförening
  Per Boierth   Uppsala HHS
1948 Holger Jensen   Sveriges Pomologiska Förening (RST)
  F J Gegerfelt   Skaraborgs HHS
1947 Ludwig Boman   Älvsborgs läns HHS
  Gusaf Löfving   Sveriges Pomologiska Förening
  Mauritz Dahl    
1946 Axel Thurdin   Södra Hälsinglands Trädgårdsodlareförening
  Oscar Blomqvist    
  Axel Karlsson    
  Erik David Eriksson   Mariefreds frukt- och trädgårdsodlareförening
1945 Per Axel Löfgren   Södermanlands läns HHS
  A-S Brandberg   Gangefs komunalnämd
       
    Även tidigare medaljörer finns